Eurostat offentliggjorde for drøyt to uker siden 32 lands asyltall for 2013. Landene statistikken gjelder er de 28 EU- og 3 EFTA-landene samt Sveits. En viktig observasjon er at asylstrømmen øker. Hvis man betrakter EU under ett over de siste årene, er det totale antallet asylsøkere til unionen økt nokså jevnt og trutt fra noe […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.