En asylsøker uten identitetspapirer kan velge sitt navn og sin histore. I fjor rapporterte Aftenposten at 39 300 asylsøkere uten ID-papirer kom til Norge i løpet av fire år. Bare rundt 10 % av asylsøkerne har ID eller pass. Hundrevis av saker ender i retten hvert år, og ved mange tilfeller skriver dommeren rett ut at det er tvil både om navn, fødselsdatoer og statsborgerskap. Det er selvsagt også et problem at land som Somalia ikke utsteder offentlige pass i det hele tatt.

I 2009 bestemte daværende Ap-regjering at asylsøkere uten ID ikke skulle få fast oppholdstillatelse.

Hvis en asylsøker ikke gjør det som er praktisk mulig for å dokumentere sin identitet, skal UDI nå enten avslå søknaden eller eventuelt gi en begrenset oppholdstillatelse, er beskjeden fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til UDI.

– I saker hvor UDI vurderer å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag på tross av at utlendingen mangler dokumentasjon for identiteten, har jeg derfor gitt instruks om at de i større grad skal avslå søknaden. Eventuelt kan det gis begrenset tillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap).

Andersen understreker at det er viktig å kjenne identiteten til dem som får opphold i Norge.

– Vi må sikre at juks ikke belønnes, sier han.

Men det gjør det altså. Asyljuks har daglig blitt belønnet i Norge. I 2009 ble det klart at nesten ingen av de avviste asylsøkerne ble kastet ut. Nå er tonen en annen, og antallet asylsøkere har gått ned med 35 % siden 2009. Politiets Utlendingsenhets siste statistikk for oktober viser også at 1520 asylsøkere og 1447 asylsøkere under Dublin-avtalen ble uttransportert det siste året. Men de aller fleste blir, uansett hvilket navn de oppgir til norske myndigheter.

I dag melder NRK-Sørlandet at det i Kristiansand har bodd en mann med falsk identitet i 12 år. Han kom som asylsøker i 2001. En «borger av Irak». Basert på sin løgn fikk han oppholdstillatelse, skattekort, tillatelse til å drive næring, førerkort, drosjeløyve og norsk statsborgerskap.

Enten fordi vi ikke kunne motbevise at han var den han sa han var, eller fordi vi trodde på ham, eller fordi saksmengden var så stor at «én fra eller til …».

Kristiansand tingrett dømte ham på fredag til seks måneders fengsel. I tillegg må han «tåle» inndragning av 35.000 kroner. Fra dommen:

Retten har i sin straffeutmåling i skjerpende retning vektlagt de allmennpreventive hensyn
som gjør seg gjeldende ved brudd på utlendingslovgivningen. Siktede har ved å oppgi
uriktig identitet undergravd asylinstituttet som er viktig for personer som har behov for
beskyttelse mot forfølgelse.

I samme retning trekker tidsmomentet. Tiltalte har fastholdt sin uriktige identitet i et langt
tidsrom (2001–2013), og har i tillegg søkt og fått innvilget norsk statsborgerskap. Hans
forsett fremstår som fast. Han har også hatt økonomisk vinning i den tiden han har
oppholdt seg i Norge på falske premisser.

Men det lønte seg altså. Seks måneders norsk fengsel og et kontantbeløpbeslag er for mange en billig inngangsbillett til et av verdens rikeste land. Og det norske statsborgerskapet? Ja, det beholder han helt sikkert etter så mange år.

silhouette-question-mark