Utlendingsdirektoratet (UDI) går inn for at ID-løse asylsøkere skal få slippe til på arbeidsmarkedet, hvis politiet ikke har greid å bevise hvem de er innen tre måneder. Både NHO og politiet reagerer på forslaget.

Før jul i fjor foreslo UDI-direktør Ida Børresen at asylsøkere som hadde fått endelig avslag skulle få anledning til å melde seg som arbeidssøkere. Men det ville i realiteten undergrave hele asylprosessen og gjøre den illusorisk, var svaret.

Nå har UDI foreslått en ordning som vil belønne ID-løse og gjøre det mulig for dem å komme ut og gå opp i det norske samfunnet. Det gjør kontrollmulighetene til politiet nesten håpløs.

I det nye forslaget til retningslinjer ønsker Utlendingsdirektoratet å åpne for at asylsøkere kan få arbeidstillatelse, hvis UDI og politiet bruker mer enn tre måneder på å fastslå om deres identitet er ekte.

..
– Vi mener at identiteten må være fastslått før du kan begynne å jobbe. Ellers kan man få en situasjon der mennesker begynner å jobbe med en falsk identitet, da kan man blant annet få problemer med utbetaling av lønn og ryddige arbeidsforhold, sier advokat Kurt Weltzien i NHO til Aftenposten.no.

For asylsøkere fra Somalia, der myndighetene ikke utsteder identifikasjonspapirer, trenger heller ikke asylsøkerne ID-kort fra hjemlandet.

Men UDIs liberalisering stanser ikke der. UDI ønsker at asylsøkere som får endelig avslag selv skal ha oppgaven med å informere arbeidsgiver. Hvilken interesse skulle de ha av det, spør NHO.

Det nye regelverket som foreslås innebærer at asylsøkere som har fått endelig avslag selv må gi beskjed om dette til jobben. Det vil være nok at det er sannsynlig at asylsøkeren har oppgitt riktig identitet.
NHO frykter at asylsøkere ikke selv vil gjøre dette.
– Hvorfor skulle asylsøkeren være interessert i det? Det er jo det samme som å be om å bli sagt opp, sier Weltzien.

Frykter ID-løse asylsøkere på jobbmarkedet

Under opprullingen av saken om irakere med midlertidig opphold, de såkalte MUF’ere kom det frem at daværende direktør Trygve Nordby hadde satt seg ut over kommunalminister Erna Solbergs retningslinjer, og faktisk førte en egen asylpolitikk.

Det samme ser ut til å være tilfelle med Ida Børresen: UDI fører en politikk som er på tvers av de politiske signaler regjeringen har kommet med, og som strider mot forsøkene på å skaffe seg oversikt over hvem som er i landet.

Aftenpostens Einar Haakaas har i en rekke artikler dokumentert problemet med falske ID’er. Myndighetene har vært altfor slepphendte, og annullerer ikke en gang falske ID’er etter domfellelse.

UDI foreslår like godt å belønne mennesker som man ikke aner hvem er med arbeidstillatelse. Det kan vanskelig kalles annet enn undergraving innenfra.

UDI arbeider ikke lenger som instrument for det norske samfunnet, men som instrument for ID-løse asylsøkere.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂