Gjennomgangen og påfølgende avslag i sakene som omfatter gruppen av irakske kurdere – de såkalte MUF`erne – som i 2005 ble innvilget opphold på feil grunnlag, har ført til usedvanlig grove trusler mot ansatte i Utlendingsdirektoratet. Mange av truslene er politianmeldt, og opptredenen til flere av MUF`erne er så grov at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ser seg nødt til å rykke ut til forsvar for de ansatte.

– Når mange av disse sakene ender med avslag på oppholds- og arbeidstillatelser skyldes det at UDI nå gjør den jobben vi i departementet, og jeg, har bedt dem om å gjøre. De gjør det de har fått krystallklar beskjed om å gjøre. Er de kurdiske nordirakere misfornøyd med behandlingen, må de rette misnøyen mot meg, sier Hanssen.

Det var blant annet de innvilgede midlertidige oppholdstillatelsene uten rett til familiegjenforening for denne gruppen som ble utløsende for UDI-skandalen i 2006. Gjennomgangen bekrefter i følge Hanssen at departementets kritikk av saksbehandlingen var berettiget:

– Hele UDI-skandalen handlet om at vi mente at UDI hadde behandlet disse sakene på feil måte høsten 2005. At det var gitt en tillatelse med lavere terskel enn det som var vanlig praksis. Den nye behandlingen bekrefter at sakene ble behandlet feil i 2005, sier Hanssen.
.
UDI er forsinket med behandlingen av totalt ca. 800 saker som angår de såkalte MUF’erne (Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening). Dette fikk Hanssen beskjed om i et skriv denne uken. I skrivet konstaterer UDI at langt de fleste av de 197 personene som våren 2006 fikk oppholdstillatelser, nå får avslag. Drøyt 50 slike saker er behandlet på ny. Over 40 har fått avslag.

Det var da de første MUF-avslagene begynte å komme at truslene økte i antall. Aftenposten får bekreftet at truslene som blir fremsatt både ved personlig oppmøte og pr. telefon er så grove at ansatte har gruet seg for å gå hjem.

Når de fleste av de 197 MUF’erne nå må regne med avslag, «er det grunn til å tro at vi vil motta flere sterke, negative reaksjoner», skriver UDI.

– Vi har mottatt trusler som går på at søkere skal skade seg selv eller at ta sitt eget liv. Men ansatte har også fått trusler som går på at søkere vet hvor vedkommende bor eller truer med å skade noen av de ansatte, sier UDI-direktør Ida Børresen.

– Noen av de ansatte som jobber med MUF-sakene har uttrykt at de opplever situasjonen som vanskelig. De har sagt at de er redde for hvilke reaksjoner de skal få når folk får avslag. Det har vært et tema som vi har snakket med de ansatte om, sier Børresen.

I følge Hanssen er det klart for utsendelse av flere MUF`ere, og Norge arbeider samtidig aktivt for å opprettholde et godt retursamarbeid med de nordirakske myndighetene. Samarbeidet innebærer blant annet at norske myndigheter kan tvangsreturnere personer som har begått kriminelle handlinger.

Vi jobber intenst med å få til et godt retursamarbeid med myndighetene og har ambisjoner om å etablere et program med frivillig retur, med økonomiske pakker, sier Hanssen.

– Også vi ser det som viktig at det blir tvungen eller frivillig retur. Avslag kan virke brutalt, og gruppen har vært her lenge. Men i mange instanser er det konkludert med at de ikke har krav på beskyttelse. Mange har i den senere tid returnert til Nord-Irak frivillig, sier Børresen.

At ikke alle MUF-sakene er ferdigbehandlet skyldes delvis at både UDI og politiet tviler på ektheten av fremlagte dokumenter, og delvis at MUF’ere ikke etterkommer krav om å legge frem for eksempel pass. Arbeidet blir også forsinket av at det er tidkrevende å innhente nye opplysninger, samt kriminelle forhold. Flere av MUF`erne knyttes til en sak der en iraksk kurder i fjor ble dømt for storproduksjon av falske ID-er. Ifølge UDI kan ca. 30 av de gjenstående sakene ende med utvisning. Rundt 200 av de gjenstående 450 sakene ligger foreløpig hos politiet.

Aftenposten: Irakere truer UDI-ansatte

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂