Nytt

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen stiller seg tvilende til utstedte pass fra den irakske ambassaden i Stockholm. Statsråden gjør det klart overfor Utlendingsdirektoratet (UDI) at dokumenter fra Irak må behandles med ekstra årvåkenhet, melder Aftenposten.

Bruk av falsk ID medfører tap av oppholdstillatelse i Norge, og Kripos avslørte at en rekke irakere har fått pass ved den irakske ambassaden i Stockholm i forbindelse med at en iransk kurder ble dømt for utstrakt dokumentfalsk i fjor. Blant annet var pass utstedt fra ambassaden og bekreftelse på arbeidsforhold grunnlaget for at UDI ga oppholdstillatelse til flere hundre såkalte MUF`ere (midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening) for et par år siden.

I et intervju med Aftenposten 21. januar i år bekreftet den irakske ambassadøren i Stockholm, Ahmad Bamarni, at tusenvis hadde fått pass med falsk identitet. Etter dette har Bamarni i et leserinnlegg sagt at Aftenposten har misforstått det han sa. På en pressekonferanse i Stockholm onsdag sa Bamarni at de ikke hadde utstedt et eneste pass på bakgrunn av falske ID-papirer.

Norske myndigheter har imidlertid et annet inntrykk, særlig da statsråd Hanssen fikk mistanke om manglende sjekk av ID etter et møte med ambassadør Bamarni før jul.

– Etter dette møtet satt jeg igjen med et inntrykk av hvordan de utstedte pass ved ambassaden i Stockholm. Det var ikke beroligende, og gjorde at vi ikke føler oss trygge på iraksk passutstedelse, sier Hanssen.

Det aktuelle møtet kom i stand fordi Bamarni hadde uttrykt et ønske om amnesti for alle som har benyttet seg av falsk identitet. Det avviste norske myndigheter som helt uaktuelt, sier Hanssen til Aftenposten, og fortsetter:

– Han argumenterte med at mange hadde vært lenge i landet. Bamarni viste også til at mange hadde falsk identitet. Han uttalte seg på en måte som gjør oss utrygge på om passene er utstedt med riktig identitet, sier Hanssen.
– Ifølge ambassaden skal de ha skrevet ut over 40 pass hver dag i 2005 og 2006. Hvordan kan de ha sjekket ID for alle så raskt? Vi har også sett på dette regnestykket. Det er en av grunnene til at vi ikke stoler blindt på irakske pass. Dette forverrer selvsagt UDIs arbeidsforhold når de skal sjekke identitet.

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Sverige og har vært bakgrunn for et møte mellom Sveriges migrasjonsminister og Bjarne Håkon Hanssen, hvor statsråden ga uttrykk for den norske holdningen vedrørende utstedelsen av irakske pass. Svenske UD kalte samtidig den irakske ambassadøren inn på teppet. Bamarni holdt senere en pressekonferanse hvor han benektet sine uttalelser til norske myndigheter og Aftenposten.

– Han hevder at vi også har misforstått ham. Vår konklusjon er at han i beste fall har sagt ulike ting, sier Hanssen.

Aftenposten: sår tvil om irakske pass