Afghanerne som har demonstrert utenfor Stortinget ble fjernet av politiet etter at tidsfristen for å avslutte markeringen gikk ut i går kveld. 41 av demonstrantene har tidligere fått endelig avslag på oppholdstillatelse i Norge og skal tvangsreturneres. Etter å ha vært brakt til politikammeret fikk 20 gå etter firetimersregelen, mens 21 afghanere ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i løpet av de nærmeste dagene.

21 har saker som Politiets utlendingsenhet mener er av en slik karakter at de vil holde på dem og forfølge sakene ut fra sitt ansvarsområde, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser at de 20 av de 21 pågrepne afghanerne skal framstilles for varetektsfengsling torsdag og fredag.

– Vi har pågrepet 21 personer for å gjøre undersøkelser rundt deres identitet og oppholdsstatus. Dette er personer som vi mistenker har oppholdt seg ulovlig i Norge. Deretter må vi undersøke om det er mulig å gjennomføre retur av disse til Afghanistan, sier informasjonssjef Roar Hanssen i PU til NTB.

Roar Hanssen kan imidlertid ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før en eventuell retur kan iverksettes, men understreker at politiets dimittering av de øvrige 20 afghanerne ikke betyr at de oppholder seg lovlig i Norge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har for øvrig gjort det klart at alle afghanerne som har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse må ut av landet.

I løpet av det siste året har 65 afghanere med endelig avslag på søknad om asyl forlatt Norge frivillig, og 160 er blitt tvangsreturnert av PU. Norske myndigheter har liten eller ingen oversikt over skjebnen til avviste asylsøkere som har returnert til sine respektive hjemland. Oversikt over hvor mange av ytterligere 800 afghanere med endelig avslag som fortsatt befinner seg i Norge har man heller ikke.

Aftenposten: Politiet fjernet afghanerne