Politiet uttransporterte totalt 4.157 personer uten lovlig opphold i Norge i 2019. Antallet tvangsreturnerte i 2019 var en nedgang på 920 personer fra året før, ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet (PU). 1.419 av personene som ble uttransportert var ilagt én eller flere straffereaksjoner. De fleste sendes til andre europeiske land.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.