Norske myndigheter har for første gang tvangsreturnert asylsøkere med endelig avslag på opphold til det sentrale Irak. Natt til søndag ble 30 irakiske menn mellom 19 og 40 år tvangsutsendt i et chartret fly til Bagdad. 66 polititjenestemenn var ombord på flyet som eskorterte de avviste asylsøkerne ut av Norge.

Justisminister Knut Storberget sier at uttransportertingen natt til søndag er den første av flere tilsvarende tvangsutsendinger, og at regjeringen spesielt vil prioritere å sende straffedømte ut av Norge.

11 av de 30 mennene er dømt for til dels svært alvorlig kriminalitet i Norge. I følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har disse – hvorav en mann er domfelt for 85 straffbare forhold, en annen for 65, deriblant 2 grove voldtekter, trusler og vold – ekskludert seg selv fra retten til internasjonal beskyttelse.

FN`s Høykommisær er imidlertid ikke fornøyd med at 19 avviste asylsøkere som ikke er dømt for kriminalitet har blitt returnert:

– Vår anbefaling er at folk som kommer fra fem sentrale områder i Irak, har behov for internasjonal beskyttelse, og derfor ikke bør sendes tilbake, sier Hanne Mathisen, som er talsperson for UNHCR i Norden.

De fem områdene er Bagdad, Diyala, Kirkuk, Nineva og Saladin.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum, bekrefter overfor Aftenposten at flere av personene som ikke er straffedømt, er fra disse områdene. Én er fra Bagdad, og flere er fra Kirkuk og Mosul.

– Hvis dette stemmer, så betyr det at Norge legger seg på en linje i strid med våre retningslinjer, og følger den praksis som Sverige og Danmark allerede har ført en tid, sier Mathisen.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) beklager også at Norge ikke følger FNs anbefaling, men Storberget sier at det er Norge, ikke FN, som avgjør norsk politikk:

– Det er ikke noen automatikk i at vi legger FNs råd til grunn. Norge fatter sine egne beslutninger. Vi har en veldig grundig prosess for å fatte vedtak. Det er først Utlendingsdirektoratet, deretter Utlendingsnemnda og det er en rekke omgjøringsmuligheter. Det går ofte flere runder, etter min mening går det mange ganger for mange runder. Nå som vi har fått i stand en avtale med Irak, så må man forvente at vi får opp antallet returer, sier Storberget.

– Frykter du at flere vil gå under jorden?

– Mitt klare budskap til disse er: De som ikke har lovlig opphold i Norge, må reise. Bruk de frivillige ordningene som er lagt opp hvor man også har mulighet til å få økonomisk støtte, sier justisministeren.

Han signaliserte i går en tøffere linje overfor dem som ikke reiser ut, tross avslag på asylsøknaden.

Norske myndigheter vil fremover prioritere å uttransportere flere i èn reise. Dette er både økonomisk lønnsomt og går raskere, sier Storberget. Justisministeren ønsker også å innlede samarbeid med Sverige og EU om en returordning. Det vil si at asylsøkere må påregne kortere oppholdstid i Norge når de har fått endelig avslag på søknad om asyl.

Justisministeren vil spesielt prioritere å få ut straffedømte. Ifølge Storberget er det tverrpolitisk enighet om å bli «hardere i klypa» overfor disse.

– Jeg sa vi skulle være hardere i klypa. Det er billedlig talt. Men hvis vi skal få god hånd om asylpolitikken i Norge, og sikre de asylsøkerne som har grunnlag for opphold, må dem som ikke har grunnlag sendes ut. Alt annet virker undergravende. Og de som begår kriminelle handlinger her, får «no pardon». Det mener jeg virkelig, sier Storberget.

Nylig kom det frem at asylsøkere med endelig avslag fyller opp 26 av 150 asylmottak, og at disse plassene koster 300 millioner kroner i året.

NOAS tror helgens uttransportering vil sende et kraftig signal både til personer med endelig avslag i Norge, og til de som vurdere å komme hit.

– Det vil gjøre inntrykk at man nå gjennomfører tvangsretur til Bagdad. Det er det få land i Europa som gjør, sier Sylo Taraku.

I dag sitter over 3000 personer i norske asylmottak med endelig avslag.

– Det kan være at man velger frivillig retur i større grad. Det kan også være at flere flykter fra mottakene og går under jorden, sier Taraku.

Aftenposten: Sendt tilbake til Irak mot FNs råd