Et fly fra Meridiana Airlines like før det tar av fra Frankfurt Rhein-Main Airport med 50 avviste asylsøkere med destinasjon Kabul, 14. desember i fjor. (foto: Reuters/Ralph Orlowski)

EUs medlemsland mener det må tas grep så raskt som mulig for å få returnert flere avviste asylsøkere.

– Det er bred enighet i EU om at returarbeidet må forsterkes nå, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Han deltok fredag på et ministermøte i Luxembourg der returpolitikk var ett av temaene. Så langt, så bra. Men nå begynner svadaen:

– Det er helt nødvendig med et godt samarbeid med opprinnelseslandene til de asylsøkerne som skal returneres. Det har ført til diskusjoner i EU om man i større grad bør knytte retur opp mot andre felt som er av interesse for opprinnelseslandene, sier Åmland til NTB.

«…bedre samordning»

«…om man i større grad bør knytte retur opp mot andre felt som er av interesse for opprinnelseslandene». Ah, endelig har man innsett at silkehanskene må av? At man må bruke det eneste språket noen av landene som vegrer seg mot å ta imot sine egne borgere forstår; å bruke bistanden som pressmiddel?

Nei, så vel er det selvsagt ikke. Pisk er helt uaktuelt, gulrot er tingen! For er det ikke det som står her, med nokså ullne ord? At man skal lokke med å lette på visumreglene? Tja, hvem vet. NTB:

«Ministrene vedtok en erklæring der de fastslo at det fortsatt haster med å få opp andelen returer av personer uten lovlig opphold. I tillegg tok de til orde for bedre samordning av returpolitikk og visumpolitikk. Ministrene viser til at visumpolitikken er ett av flere verktøy som EU kan bruke for å øve press.»

Skjær gjennom tåkepratet!

«..bedre samordning av returpolitikk og visumpolitikk.» Hva betyr dette byråkratspråket? Dersom det mot formodning betyr at man skal true med å stramme inn visumpraksisen – hvorfor skriver man så ikke det? Beklager NTB, men skjønner dere hva dere selv skriver? Om det er statssekretær Åmland som uttaler seg vagt, så er det journalistens fordømte plikt å stille spørsmålene som skjærer gjennom tåka.

At visumpolitikken er det eneste som nevnes spesielt tyder ikke på at man er villig til å bruke bistanden som pressmiddel. I motsatt fall: Hvorfor nevnes det ikke?

Tyskland og Østerrike viser vei

Til Der Spiegel sa Tysklands visestatsminister Sigmar Gabriel (SPD) i vinter at «de som ikke samarbeider tilstrekkelig ikke kan regne med å dra nytte av vår utviklingshjelp». Han fikk støtte fra innenriksminister Thomas de Maiziere (CDU).

Vi skrev at Østerrike var inne på samme linje. «Midlene til utviklingssamarbeid må kuttes for de landene som ikke vil ta tilbake egne borgere» sa Østerrikes utenriksminister Sebastian Kurz til Der Spiegel.

Internering

Men EU-ministrene har i hvert fall vett til å anbefale internering:

«På møtet diskuterte de også oppfølgingen av en pakke med råd og anbefalinger som EU-kommisjonen la fram i vinter for å få fart på returene. EU-kommisjonen anbefalte blant annet økt bruk av internering av avviste asylsøkere.

En kartlegging viser ifølge diplomatkilder at medlemslandene i stor grad har fulgt opp anbefalingene.»

Luftige ord. På vanlig norsk kan de meget vel bety: «Noen land har sendt et knippe forslag til tiltak ut på høring». Eller noe i den retning.

Og mens byråkrater og politikere i EU og Europeiske land produserer utredninger og sitter i møter, går tiden – og de avviste asylsøkerne får stadig sterkere tilknytning til riket gjennom skole, språk osv…

Norge

Hva med Norge? I januar skrev vi:

Høyre, Frp og Senterpartiet vurderer å kutte bistand til land som nekter å ta avviste asylsøkere i retur, slik Tyskland og Østerrike har varslet.

De tre partiene foreslo å programfeste at land som sier nei til å ta imot borgere som har fått avslag på asylsøknader i Norge, kan straffes med bistandskutt. Går forslagene gjennom har partiene flertall på Stortinget for å endre norsk bistandspolitikk.

Vi får se.

 

Document:

Østerrike: – Ta tilbake egne borgere eller mist utviklingshjelpen

Høyre, Frp og Sp: – Ta tilbake avviste asylsøkere, ellers kuttes bistanden