Nytt

Den ukontrollerte masseinnvandringen til Europa i 2015 og 2016 har skapt en vedvarende uholdbar situasjon: Avviste asylsøkere blir i praksis værende i Europa, hvor de utgjør et økonomisk, sosialt og sikkerhetsmessig problem. En av grunnene er at de avviste asylsøkernes opphavsland ikke samarbeider om retur av egne borgere.

sebastian-kurz

Østerrikes utenriksminister Sebastian Kurz, som tidligere har tatt til orde for å tvinge migrantbåtene i Middelhavet tilbake til Afrika, har nå sett seg lei på uvesenet. Til Der Spiegel sier han at det nå behøves mer drastiske tiltak mot opphavslandene: Land som nekter å ta tilbake egne borgere, skal etter den østerrikske regjeringens planer få merkbart mindre bistand i fremtiden.

«Mange av landene har ingen interesse av at vi sender statsborgerne deres tilbake», sier den kristelig-sosiale ÖVP-politikeren til Der Spiegel. Pengeoverføringer fra flyktninger i Europa til hjemlandene er en viktig økonomisk faktor, sier Kurz.

EU må derfor opptre i henhold til «less for less»-prinsippet, dvs: De som ikke samarbeider, får tilsvarende mindre. Med Kurz’ egne ord: «Land som ikke er rede til å ta tilbake egne statsborgere, må få færre midler til utviklingssamarbeid.» Selve trusselen ville føre til en massiv revurdering, mener Kurz.

En europeisk utenriksminister gjør altså noe så uhørt som å sette sitt eget lands interesser høyest, og går ikke av veien for tøffe virkemidler overfor land som ikke overholder elementære spilleregler. Det ville være på høy tid om flere gjorde det samme.

 

Der Spiegel