Foto: Afrikanske migranter venter på å gå i land i Italia. Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

I året som akkurat er begynt, forventes EU-valgene å bli en særdeles viktig politisk begivenhet, hvor den nye høyresiden i Europa vil vokse – mest på bekostning av den gamle venstresiden, men også den gamle høyresiden.

To politiske skikkelser som i alle formelt tilhører den gamle høyresiden ved sine partiers medlemskap i EU-parlamentets PPE-gruppe, men likevel ofte assosieres med den nye, er Ungarns statsminister Viktor Orbán og hans østerrikske kollega Sebastian Kurz.

Kan disse være med på å bringe den gamle høyresiden – som er desorientert og usikker der den henger i buksekanten til en Angela Merkel på vei ut i solnedgangen – nærmere den nye høyresiden – som er målrettet, standhaftig og kommet for å bli?

Viktor Orbán gav ved juletider et langt intervju til den østerrikske avisen Österreich, hvor han befester den politiske aksen Østerrike–Ungarn ved blant annet å rose Sebastian Kurz.

Österreich: Hvordan ser De på det østerrikske EU-formannskapet under statsminister Sebastian Kurz?

Viktor Orbán: Østerrikerne kan betrakte seg som heldige. De har en ung, men likevel erfaren statsminister. Sebastian Kurz har allerede gjort en utmerket jobb som utenriksminister. På samme måte ble EU-formannskapet omhyggelig organisert. I dette formannskapet ser jeg det vi er vant til hos østerrikerne: diplomatisk eleganse og stort mot.

Den ungarske statsministeren inviterer – også han diplomatisk – resten av Europa til å bevege seg mer i Ungarn og Østerrikes retning:

To fronter krystalliserer seg i migrasjonsspørsmålet. På den ene side Merkel–Macron, og på den andre de østerrikske og ungarske regjeringene. Er dette korrekt oppfattet?

Østerrikes og Ungarns standpunkter er ganske like: Vi må bringe hjelpen til Afrika, og ikke hente problemene til Europa. Mange hevder at løsningen består i å hente migranter til Europa, eller la dem bli her, ettersom landene vil ha fordeler av det. Ungarns standpunkt er at vi ikke ønsker det. Der har vi en ideologisk forskjell. Det er ingen løsning hverken for Afrika eller Europa. I så fall vil vår kultur, som vi har hatt her i Europa i 2000 år, bli utslettet. Vi sier som Østerrike: Vi støtter gjerne en utvikling av Afrika. For at den afrikanske befolkningen kan få et akseptabelt liv. For eksempel stiller Ungarn med statlige midler 900 stipendier til rådighet for afrikanske studenter.

Orbán kom sent i gang med vurderingen av FNs migrasjonsavtale, som ble vedtatt i Marrakesh i desember 2018, men brukte ikke lang tid på den:

Østerrike har, som Ungarn, avvist migrasjonspakten…

Mange internasjonale dokumenter når fram til beslutningstagerne først når de er klare til å undertegnes. Da jeg ble kjent med at USA gikk ut av forhandlingene, leste jeg selv igjennom og bemerket at dette dokumentet kunne føre til store problemer, ettersom den nasjonale sikkerheten ville bli skadelidende. Deretter rådførte jeg meg med regjeringen, og vi bestemte oss raskt for å gå ut. Deretter gikk flere andre land ut. Så også Østerrike.

Avisen rekapitulerer Ungarns holdning til migrasjonsbølgen i 2015:

De var den første som i 2015 gikk imot «velkomstkulturen». Hvordan ser De på dette i dag?

Ettersom grensen mellom Ungarn og Serbia ikke var bevoktet, kunne vi ikke forhindre migrantene i å ta seg ulovlig inn i Ungarn. Det var som en invasjon. Migrantene besatte østbanestasjonen i Budapest. De ville ikke til flyktningmottakene, der de kunne få kost og losji. De lot oss heller ikke frakte dem dit. I stedet forlangte de å bli sendt videre, ettersom «vi er ventet i Tyskland». Jeg forordnet da at ingen kunne forlate Ungarn. Vi er medlemmer av Schengen-avtalen, og vil overholde den.

Det resulterte i mye kritikk den gangen…

Ungarn forholder seg til sin forfatning og inngåtte internasjonale avtaler. Man kan ikke reise til Ungarn uten tillatelse, og heller ikke fra Ungarn til Østerrike. Her står Ungarns troverdighet og respekten for rettsstaten på spill. Vi ønsker å vise våre vestlige partnere at vi kan beskytte grensen vår. Mengden ble større og situasjonen vanskeligere, men jeg holdt fast ved at ingen kunne krysse grensen. Jeg kan forstå dem som i første omgang ville stå frem som «gode». Men vår reaksjon var ansvarlighet. Man kan ikke tillate det som ikke lar seg endre. Selv om det virket humant den gangen. Et lands forsvar trenger imidlertid ikke «gode», men ansvarsbevisste mennesker. Tro meg, jeg har ikke et hjerte av stein, men grenser beskytter man ikke med teddybjørner og blomsterbuketter. Fra den andre siden stormet migrantene grensen, de kastet gjenstander på grensevaktene og angrep politiet. Da må man forsvare seg. Det er naturligvis ingen drømmejobb, men det må gjøres dersom landets sikkerhet krever det. Den som vil lede et land, må ta slike avgjørelser. Jeg vil være et menneske som tar avgjørelser ungarerne støtter og respekterer. Om jeg ved siden av dette også kan være et godt menneske er det bare bra, men i første rekke står ansvaret for Ungarn.

Det var en heldig omstendighet at Sebastian Kurz var Østerrikes utenriksminister på den tiden, mener Orbán: Kurz forstod at Balkan-ruten måtte stenges.

Avisen konfronterer Orbán med beskyldninger om antisemittisme i forbindelse med den ungarske regjeringens kampanje mot George Soros. Orbán avviser det:

Ungarn er et fritt land. I motsetning til i andre europeiske hovedsteder er en jøde med kippa dessuten fullstendig trygg på gaten i Budapest. Man kan ytre seg fritt, kritisere regjeringen og demonstrere mot den. Soros har et stort nettverk. Han finansierer mange NGO-er. EU finansierer også flere Soros-organisasjoner. Disse NGO-ene deltar i det politiske liv, og det er også i orden. Men politisk sett må også Soros, som alle andre i Ungarn, forstå to ting. For det første: Vi vil ha åpenhet. Som alle andre land vil vi vite hvem disse folkene er, og hvor pengene kommer fra. For det andre: Det går en grense hva angår den nasjonale sikkerheten. Migrasjon er et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Vi hadde en fredelig meningsutveksling med Soros inntil organisasjonen hans begynte å finansiere migrantene og oppfordret dem til å krysse den ungarske grensen ulovlig. Det er ikke akseptabelt i Ungarn. Vi har vedtatt lover som sier at slike forhold truer landets sikkerhet. Vår konflikt er denne: Han vil hente migranter til Ungarn og Europa, og det tillater ikke jeg.

Soros representerer det verste ved kapitalismen, sier Orbán:

George Soros er en smart og farlig mann: Han er en spekulant som beriker seg på at andre ruineres. Han spekulerer til og med i et lands valuta, slik at landet ruineres og millioner av mennesker mister sparepengene sine. Han personifiserer kapitalismens minst tiltalende side. Det vil vi ikke ha i Ungarn. Men jeg er personlig overbevist om at markedsøkonomien er en god ting, så lenge den kombineres med sosialt ansvar. I Ungarn etterstreber vi en samfunnsmessig merverdi for alle på alle økonomiske områder. For arbeidstagere, for arbeidsgivere og for staten.

Den ungarske statsministeren mener at EU er blitt noe annet enn det var da Ungarn ble medlem av unionen:

Det EU vi ble med i, var Helmut Kohls Europa. Helmut Kohl respekterte Sentral-Europa, og vurderingsevnem hans var fremragende. Han tillot ikke at det oppstod et «rike» i Brussel som blandet seg inn i medlemslandenes innenrikspolitikk. I stedet skulle man konsentrere seg om felles interesser. Da gikk inn i EU den gangen, følte vi at vi fortsatt hadde vår frihet. Siden da har EU slått inn på en annen vei, etter min mening i feil retning. Denne retningen forkynte Jean-Claude Juncker da han erklærte at EU-kommisjonen skulle være en politisk kommisjon. Etter mitt skjønn er det ikke EU-kommisjonens oppgave å lede. Det er stats- og regjeringssjefenes oppgave i Det europeiske råd. De siste fem årene har vært en skuffelse. Derfor håper jeg at vi kan vende tilbake til Kohls Europa. Med gjensidig respekt. Da vil vi få gode resultater.

Angela Merkels fratreden som CDU-leder anser Orbán som en mulighet:

Hvordan ser De på Annegret Kramp-Karrenbauer?

En ny ledelse er alltid en ny sjanse. Tyskland vil beholde en svært viktig rolle i europeisk politikk. Etter EU-valgene må vi ta viktige beslutninger, og Tysklands stemme vil ha stor betydning. Derfor har jeg allerede tatt kontakt med den nye CDU-lederen og sendt et brev der jeg foreslår at vi starter en dialog for å løse tidligere konflikter og meningsforskjeller. Ungarerne er innerst inne optimister. Vi tror alltid at det nye er svært lovende.

EU-valgene har vanligvis vært omfattet med liten interesse i unionens medlemsland. Denne gangen er det annerledes:

De sier at EU-valgene i 2019 vil bli retningsgivende. Hvorfor det?

Den gamle EU–drømmen vil gå i oppfyllelse. I 30 år har jeg hørt at vi ikke har noe felles tema som gjelder for hele Europa. Nå har vi et tema – migrasjonen. Fra Lisboa til Vilnius, også i Budapest, vil migrasjonen være det sentrale spørsmålet ved valgene. Nå vil de europeiske nasjoner for første gang gi et felles votum over et felles tema.

Hva tror De blir resultatet av EU-valgene?

Det finnes land der man mener at det vil oppstå noe nytt og bra hvis man blander sammen to kulturer, kristendommen og islam. Vi ser annerledes på det. Dersom andre vil blande kulturer, har de rett til å forsøke. Men vi vil ikke gjøre et slikt forsøk i Ungarn. Vi vil ikke blande vår kultur, med verdier og livsholdninger som har et kristent utgangspunkt, med noen andre. Vi frykter at vi da vil stå igjen med mindre, ikke mer, og at det ikke vil bli bedre, men verre. Derfor håper jeg at stemmen til de menneskene som vil beholde sin nasjonale identitet og sine kristne skikker, vil vise seg sterkere enn hittil.

Europa må forbli Europa, understreker den ungarske statsministeren. Alternativet er kaos:

Det beste for Europa var, om et enstemmig Europa ville si: Europa tilhører europeerne og skal forbli et europeisk kontinent. Vi har en kultur. Vi har våre religioner. Her har vi våre verdier. Det er en sivilisasjon. Man kan komme hit og leve sammen med oss, men vi vil ikke oppgi våre verdier. Hos oss har kvinner og menn de samme rettighetene. For oss er familiemodellen med én mann og én kvinne viktig. For oss er religionsfrihet viktig. I Europa vil vi åpent kunne praktisere vår egen religion. Det gjelder spesielt for den jødiske. Den som vil bo her, kan ikke tillates å være antisemitt. Men dersom vi ikke sier klart fra om det, vil de ikke respektere vår kultur, og vår kultur vil gå under. Da oppstår kaos. Europa vil bare være stabilt og fremgangsrikt så lenge det forblir Europa. Det forventer jeg meg av EU.

Hva er grunnen til at ingen statsledere i Vest-Europa sier de samme innlysende tingene like klart?

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂