Nytt

Michael Ignatieff er rektor for Central European University i Budapest. Han har tidligere vært ved Kennedy School of Government ved Harvard, og vært leder for det liberale parti i Canada. Foto: Bernadett/Szabo/Reuters/Scanpix

EU har et rettslig oppgjør gående med Polen. Nå står Ungarn for tur. Kommisjonen har gitt Ungarn en måneds frist til å korrigere loven som har brakt Central European University i vanskeligheter. NTB:

EU-kommisjonen mener en kontroversiell ny utdanningslov i Ungarn er i strid med EUs grunnleggende friheter.

EU-kommisjonen sender nå en formell note til Ungarn om saken. Det regnes som første steg på veien mot rettslige skritt for å få stoppet utdanningsloven, som kritiske røster oppfatter som skreddersydd for å få stengt det prestisjetunge eliteuniversitetet Central European University (CEU).

Universitet har den siste tida stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn. Den kontroversielle nye utdanningsloven ble vedtatt av Ungarns nasjonalforsamling 4. april.

EU-kommisjonen mener loven er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten.

Ungarn få nå én måned på seg til å svare.

– Etter dette vil vi ta stilling til hva neste skritt kan bli, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Saken var også oppe i EU-parlamentet onsdag der Viktor Orban var til stede for å forsvare seg.

– Situasjonen er absurd, sa Orbán.

Han påpekte at CEU fortsatt er i drift.

Central European University ble finansiert av finansmannen George Soros som selv er ungarsk. Soros er søkkrik og bruker en stor del av sin formue på NGO’er på venstresiden og grasrotbevegelser. Han har blitt stadig mer radikal i sin innstilling, og inngripende. Når EU kritiser Ungarn for ikke å respektere demokratiets spilleregler, kan Ungarn svare at Soros ikke er folkevalgt, likevel blander han seg inn mange steder.

EU-kommisjonen trapper opp presset mot både Ungarn og Polen, som har lagt seg på en politisk kurs som Brussel og Berlin misliker. Men de to maktsentraene vil ikke innrømme at det er snakk om en reell politisk uenighet. I stedet forsøker de å forkle det som at Warszawa og Budapest ikke opptrer rettmessig og truer med sanksjoner.