Nytt

Polen og Ungarn nekter å ta imot asylsøkere gjennom EUs kvoteordning. Nå truer EU-kommisjonen med rettslige skritt.

– Vi kan ikke ha det sånn at noen medlemsland ikke viser noen som helst solidaritet når flertallet har trappet opp innsatsen i sann europeisk ånd, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Polen og Ungarn får nå én måned på seg til å komme i gang.

– Hvis ingenting skjer innen neste statusoppdatering i juni, vil vi ikke nøle med å ta i bruk våre fullmakter og gå til rettslige skritt, sier Avramopoulos.

Polen og Ungarn har kraftig motsatt seg ordningen med obligatoriske asylkvoter som ble innført i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia.

Ungarn og Slovakia har dessuten saksøkt EU for å slippe kvotene. EU-domstolen startet behandlingen av denne saken i forrige uke.

EUs mål var opprinnelig å relokalisere 160.000 asylsøkere fra de to landene, men innsatsen har gått trått. Så langt er bare 18.418 personer sendt videre.

I tillegg til dette venter 12.400 kvalifiserte søkere på relokalisering fra Hellas, mens 2.500 venter i Italia.

– Det er fullt mulig å relokalisere alle disse innen september, men da må alle medlemsland øke innsatsen, sier Avramopoulos.

Norge har frivillig gått med på å ta imot 1.500 asylsøkere gjennom ordningen. Så langt har 679 asylsøkere kommet til Norge fra Italia og 468 fra Hellas.