EU-kommisjonen setter hardt mot hardt og tar nå rettslige skritt mot Polen, Tsjekkia og Ungarn i den betente konflikten om relokalisering av asylsøkere. Landene risikerer enorme bøter.

Meldingen fra kommisjonen innebærer en kraftig opptrapping av konflikten, skriver Reuters:

The European Union’s executive launched legal cases on Tuesday against Poland, Hungary and the Czech Republic for not taking in asylum-seekers under a 2015 plan, a sharp escalation in the bloc’s divisive migration feuds.

«Regrettably, despite … repeated calls, the Czech Republic, Hungary and Poland, in breach of their legal obligations stemming … and their commitments to Greece, Italy and other member states, have not yet taken the necessary action,» the Commission said in a statement.

«Against this background … the Commission has decided to launch infringement procedures against these three Member States.»

Kommisjonen spiller høyt, innsatsen er hele unionens framtid. Samholdet står på spill.

Document: Polen trosser EU: Nekter å ta imot innvandrere – tar heller straffen

De tre medlemslandene nekter alle å ta imot asylsøkere gjennom kvoteordningen som EU vedtok i fjor for å avlaste Hellas og Italia.

EU-kommisjonen har kjeftet på dem i månedsvis, men for døve ører. Derfor har EU-kommisjonen nå bestemt seg for å ta initiativ til et rettslig oppgjør.

Document: Også Tsjekkia trosser EU: – Ingen migranter hit!

Polen, Tsjekkia og Ungarn handler lovstridig, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos:

– Relokalisering er ikke et valg. Det er ikke bare en moralsk forpliktelse. Det en juridiske forpliktelse, sier han.

Krever «solidaritet»

EU kan ikke la hardt pressede medlemsland langs EUs yttergrenser i stikken, advarer innvandringskommissæren. Å ikke gå videre med saken ville heller ikke vært realt overfor de medlemslandene som faktisk tar sin rettmessige del av byrden, mener han:

– Vi må gjennomføre dette i fellesskap, uten unntak, sier Avramopoulos.

Samarbeidet i EU må bygge på solidaritet og en rettferdig fordeling av byrdene, fastholder han.

Kvoteordningen ble vedtatt for snart to år siden. Norge har frivillig akseptert å ta imot til sammen 1.500 asylsøkere.

Venter på søksmål

Flere medlemsland øst i EU har hele tida motsatt seg ordningen. Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn stemte mot ordningen da de ble vedtatt.

Ungarn og Slovakia har dessuten saksøkt EU-kommisjonen for å slippe unna de obligatoriske kvotene. EU-domstolen er nå i gang med behandlingen av denne saken.

I ytterste konsekvens risikerer Polen, Tsjekkia og Ungarn store bøter for brudd på sine juridiske forpliktelser.

Men en endelig dom kan ligge flere år fram i tid, og det er ventet at de tre medlemslandene uansett vil avvente utfallet av de pågående søksmålene i EU-domstolen før de gjør noe.

Senket ambisjonsnivå

Kvotene ble vedtatt i september 2015. Det opprinnelige målet var å relokalisere 160.000 asylsøkere i løpet av to år.

Men entusiasmen har mildt sagt uteblitt; så lang er bare 20.869 personer relokalisert fra Hellas og Italia.

EU-kommisjonen har derfor skrudd ned ambisjonsnivået. Kommisjonen viser til at det per i dag er registrert om lag 13.000 kvalifiserte kandidater i Hellas og Italia som venter på å bli relokalisert. Målet er nå å få hentet ut alle disse innen september.

Norge har vært «flink gutt» og ligger an til å fylle sin kvote innen fristen går ut. Så langt er 1.345 asylsøkere relokalisert til Norge, 533 fra Hellas og 812 fra Italia.

 

Reuters: EU opens legal case against Warsaw, Budapest, Prague over migration


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂