Det europeiske rådets president Donald Tusk under en pressekonferanse i Dublin den 1. desember 2017. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix.

 

I et brev til EU-medlemsstatenes regjeringer antyder EUs president Donald Tusk at han vil gi unionen en frist på seks måneder for å komme til enighet om det europeiske asylsystemet, og at han selv vil foreslå løsninger dersom dette ikke lykkes. Det skriver The Guardian, som har fått tilgang til brevet.

Konsekvensen av forslaget til Tusk kan bli et EU gir opp forsøket på å pålegge medlemslandene obligatoriske kvoter av asylsøkere i forbindelse med unionens program for omfordeling av asylanter som oppholder seg i Hellas og Italia. Disse kvotene har vært «splittende og ineffektive», mener Tusk – en diagnose som er de siste årenes EU i et nøtteskall.

The president of the European council, Donald Tusk, will tell EU leaders at a summit on Thursday that mandatory quotas have been divisive and ineffective, in a clear sign that he is ready to abandon the policy that has created bitter splits across the continent.

Dersom ambisjonene om obligatoriske kvoter oppgis, er det ensbetydende med en politisk seier for standhaftigheten vist av Polen, Ungarn og Tsjekkia, som har nektet å etterkomme diktatene fra Brussel og av den grunn er blitt stevnet for EU-domstolen. EU-kommisjonen har tatt til orde for høye bøter mot land som ikke samarbeider. «Vi lar oss ikke presse», sier Polens nye statsminister ifølge Die Welt.

Vårt eget land, som ikke er EU-medlem, tok som kjent imot asylanter etter fordelingsplanen uten å mukke.

Tusk har liten tro på denne harde linjen, ei heller på full overnasjonalitet:

“Only member states are able to tackle the migration crisis effectively,” Tusk’s letter says. “The EU’s role is to offer its full support in all possible ways to help member states handle the migration crisis. But the EU has neither the capacity nor legal possibilities to replace member states.”

Men andre krefter i EU-systemet gir seg ikke nødvendigvis uten sverdslag.

EU-kommisjonens innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos omtaler ifølge EU Observer forslaget fra Tusk som «uakseptabelt».

Speaking in Strasbourg on Tuesday (12 December), EU migration commissioner Dimitris Avramopoulos, said a note put forward by Tusk ahead of an EU summit is anti-European.

«It denies, it ignores, all the work that we have done during the past three years,» said Avramopoulos.

Kommissæren har tilsynelatende vanskelig for å forstå at det er lurt å avbryte et dumt prosjekt, selv om det har pågått lenge.

Man kan altså konstatere at det er brutt ut konflikt mellom EU-kommisjonen og EU-rådet på grunn av vår epokes aller største stridstema. Om unionen vil overleve historiens gang, er et åpent spørsmål.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.