Nytt

Dimitris Avramopoulos under en pressekonferanse i Brussel den 6. september 2017. Foto: Francois Lenoir / Reuters / Scanpix.

 

EU-kommisjonen mener europeiske land bør ta imot dobbelt så mange kvoteflyktninger som i dag.

Kommisjonen la onsdag fram et forslag til nytt program for kvoteflyktninger for perioden fram til oktober 2019.

EUs forrige program ble vedtatt i 2015. I alt 23.000 kvoteflyktninger har nå kommet til Europa gjennom dette programmet og gjennom EUs samarbeidsavtale med Tyrkia.

Nå vil EU-kommisjonen at europeiske land skal ta imot minst 50.000 nye kvoteflyktninger de kommende to årene.

– Jeg er avhengig av at medlemslandene påtar seg ambisiøse forpliktelser, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Flytter søkelyset
For å sukre pillen tilbyr Kommisjonen i alt 500 millioner euro i økonomisk hjelp til medlemsland som sier ja til å ta imot flyktninger – det vil si 10.000 euro per hode, tilsvarende om lag 93.000 kroner.

I det nye programmet rettes søkelyset spesielt mot utsatte land i Nord-Afrika og på Afrikas Horn – deriblant Libya, Egypt, Niger, Sudan, Tsjad og Etiopia. Samtidig mener Kommisjonen at europeiske land bør fortsette å ta imot syrere fra Tyrkia og andre land i Midtøsten.

Avramopoulos skrev i sommer et brev til medlemslandene der han ba dem være så ambisiøse som mulig når det nye programmet skal sjøsettes. Brevet ble også sendt til Norge.

Ønsker lovlig fluktrute
Det overordnede målet med programmet er å lage en trygg og lovlig rute inn til Europa for mennesker med behov for beskyttelse.

Innsatsen skal gå hånd i hånd med fortsatt styrking av tiltakene for å få returnert asylsøkere med endelig avslag. Samtidig lover EU-kommisjonen å fortsette å presse på for å få stoppet strømmen av flyktninger og migranter som kommer til Europa over Middelhavet.

– Mennesker med behov for beskyttelse skal ikke måtte risikere livene sine eller gjøre seg avhengige av smuglere, sier Avramopoulos.

Fare for gap
Kommisjonen vil ha svar innen utgangen av oktober på hvor mange flyktninger hvert enkelt land er villig til å ta imot.

Gapet kan bli stort mellom Kommisjonens ambisjoner og enkeltlandenes innsatsvilje. Så langt har elleve medlemsland sagt seg villige til å ta imot i alt 14.000 kvoteflyktninger i den nye programperioden.

Norge gikk frivillig inn i programmet som ble vedtatt i 2015, og påtok seg å ta imot i alt 3.500 kvoteflyktninger gjennom dette. De aller fleste av disse har nå ankommet.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har varslet at det ikke er aktuelt å øke Norges kvote i neste periode.

Mener Norge har kapasitet
Spørsmålet kan ventes å bli en del av forhandlingene om statsbudsjettet for 2018.

Blant dem som mener Norge kan ta imot flere, er hjelpeorganisasjoner som Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Deres krav er at Norge må ta imot 5.000 kvoteflyktninger i 2018.

Også kommuneorganisasjonen KS mener Norge bør vurdere å oppjustere sin kvote.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, viser til at det i dag kommer så få til Norge at asylmottak legges ned. Det viser ifølge henne at kommunene har kapasitet til å ta imot flere.

(©NTB)