EU-kommisjonen gir delvis etter for presset fra Norge og andre land i Schengen som ønsker å fortsette med indre grensekontroll.

I dag har medlemslandene i Schengen mulighet til å innføre midlertidig grensekontroll i opptil seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler.

Nå foreslår EU-kommisjonen at grensa bør forlenges til ett år.

Samtidig mener EU-kommisjonen at det bør være mulig å fortsette med grensekontrollen enda lenger hvis trusselen vedvarer. Men kontrollen skal ikke vare i mer enn tre år alt i alt.

«Steg i riktig retning»

Forslaget er en innrømmelse overfor Norge og andre land i Schengen som har midlertidig grensekontroll på plass i dag.

– Dette er et steg i riktig retning, selv om jeg gjerne hadde sett at vi gikk lenger, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Det handler om nasjonalstatens virkemidler for å ivareta sin sikkerhet, sier han.

EU-kommissær Dimitris Avramopoulos legger ikke skjul på sin motvilje.

– Schengen er blant de største bragdene innenfor europeisk integrasjon, og fraværet av indre grensekontroll er selve kjernen i dette, sier han.

Normalen må fortsatt være at folk kan ferdes fritt mellom medlemslandene i Schengen, fastholder Avramopoulos. Grensekontroll skal kun gjeninnføres som en siste utvei.

Viser til terrortrussel

Den viktigste begrunnelsen for regelendringene som nå foreslås, er terrorangrepene som har funnet sted i Europa de siste årene.

Avramopoulos vedgår at terrorangrepene har forandret situasjonen.

– Derfor må vi finne riktig balanse mellom to viktige prinsipper: den frie ferdselen og behovet for å håndtere alvorlige sikkerhetstrusler, sier han.

Han understreker at EU-kommisjonen vil vurdere hver sak nøye for å sikre mot misbruk. Skal kontrollen vare i mer enn ett år, vil det kreve godkjennelse fra EUs ministerråd.

Stopper asylsøkere

Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike innførte alle midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen.

Den formelle begrunnelsen for denne kontrollen var ikke terrorfare, men at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene.

I dag er situasjonen mer avklart. EU-kommisjonen har derfor varslet at det ikke vil bli åpnet for flere forlengelser av grensekontroll som er spesifikt knyttet til innvandring. Det betyr at Norge må avslutte sin gjeldende kontroll av ferjer fra Danmark, Sverige og Tyskland innen 11. november i år.

Det er likevel ventet at flere av landene vil fortsette med grensekontroll også etter dette, men nå med terrorfare som formell begrunnelse.

Advarer mot misbruk

Tidligere i år gikk Norge sammen med Danmark, Frankrike, Tyskland og Østerrike om et eget forslag til regelendringer for Schengen.

Endringene som EU-kommisjonen nå foreslår, er noe mer restriktive enn de endringene Norge ba om sammen med sine partnere.

Avramopoulos advarer medlemslandene på det sterkeste mot å misbruke reglene og i praksis gjøre grensekontrollen permanent.

– Schengen må bevares. Vi har alle et ansvar for dette, sier Avramopoulos.

– Hvis Schengen dør, er jeg redd det vil være begynnelsen på slutten for Europa, sier han.