EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Zairon / Wikimedia Commons.

 

EU-parlamentet har vedtatt en erklæring med ramsalt kritikk av den midlertidige grensekontrollen som er innført i Norge og flere andre land.

Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike har alle innført midlertidig kontroll på indre grenser.

Nå har de folkevalgte i EU-parlamentet med stort flertall vedtatt en erklæring der de fordømmer grensekontrollene. Hovedbegrunnelsen er at slike kontroller undergraver grunnprinsippet om fri ferdsel på tvers av landegrensene innad i Schengen.

Den norske kontrollen gjelder ferjeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. I praksis er det svært få som stoppes.

«Har utspilt sin rolle»
Grensekontrollene truer solidariteten, samarbeidet og tilliten innad i Schengen, mener den spanske konservative politikeren Agustín Díaz de Mera.

– Den frie ferdselen er truet, advarer han.

Cecilia Wikström fra Liberalerna i Sverige mener kontrollene burde ha blitt avskaffet for lenge siden.

– I dag er flyktningsituasjonen i EU under kontroll. Den ytre grensa er styrket. Mange tiltak er gjennomført for styrke sikkerheten. Grensekontrollene har derfor utspilt sin rolle, sier Wikström.

Misnøye i Brussel
Grensekontrollene ble innført i kjølvannet av flyktningkrisen og bølgen med terrorangrep i Europa i 2015. De er blitt forlenget i flere omganger, noe som har vakt stor misnøye i Brussel.

– Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll er et legitimt tiltak som er tilgjengelig for medlemslandene, men kun i unntakstilfeller der de konfronteres med alvorlige trusler, sier EU-kommissær Dimitris Avramopoulos.

– Grensekontrollen må ikke bli permanent, understreker han.

I EU-parlamentets erklæring fastslås det at mange av forlengelsene er unødvendige og uforholdsmessige og derfor ulovlige.

Motstand fra høyre
Men oppslutningen om erklæringen var ikke enstemmig. Et betydelig antall politikere fra høyrefløyen stemte imot.

– Schengen-prosjektet har i stor grad mistet europeernes tillit, og det er med god grunn, sier Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti.

Han mener Schengen-landene har mislyktes i å stoppe organisert kriminalitet, bekjempe terror og stoppe ukontrollert innvandring.

– Den største tragedien i Schengen-systemets feilslåtte historie er at man nok en gang har gjennomført et europeisk prestisjeprosjekt uten å ha de underliggende strukturene på plass. Man fjernet simpelthen de indre grensene uten å ha et tilstrekkelig robust og komplett system av ytre grensekontroll på plass, sier Vistisen.

(©NTB)

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!