Norge ligger åpent for «svenske» gjengriminelle fra Stockholm og Malmö, som nå også fester grepet om byer i Nord-Norge, ifølge politiet i Troms og Nordland.

Kriminelle beveger seg fritt over Norges 1630 kilometer lange grense mot Sverige. Norge må innføre skjerpet grensekontroll og styrke politiet, sier lederen av  Stortingets justiskomité.

– Sverige har dessverre ikke kontroll med kriminaliteten, og det lider vi, som nærmeste naboland, nå under. Vi ser at denne grenseoverskridende kriminaliteten nå ikke bare rammer det sentrale østlandsområdet, men gjør seg gjeldende over hele grensen mot Sverige, sier Per-Willy Amundsen til Document.

Den alvorlige kriminaliteten vi nå hører om fra Tromsø og Bodø, understreker behovet for skjerpet grensekontroll ved svenskegrensen, sier Amundsen.

Svenske gjenger i Nord-Norge

Document har de siste dagene omtalt at gjengkriminelle fra Malmö og Stockholm gjør seg gjeldende både i Tromsø og Bodø.

Politiet i Nordland frykter at somalisk-svenske Dödspatrullen fra Rinkeby i Stockholm forsøker å få fotfeste i Salten.

– De benytter både grov vold og trusler for å oppnå sine mål. Det er et potent nettverk når det gjelder narkotikaomsetning og voldsutøvelse, ifølge Alf Gunnar Holm, seksjonsleder for seksjonen for etterretning, forebygging og etterforskning ved Bodø politistasjon.

I Tromsø er organiserte kriminelle fra Malmö involvert i narkotikakriminalitet. Politiet i Troms advarer om at de gjengkriminelle har «stor voldskapasitet».

– Sverige har ikke kontroll

– Det har jo vært advart mot dette lenge. Denne kriminaliteten sprer seg ikke bare i det sentrale østlandsområdet, men gjennomgående i hele landet, og nå også i Nord-Norge! Det er skremmende, men vi har jo ventet på dette. I årevis har vi snakket om at dette vil få konsekvenser for Norge. Det var et spørsmål om tid før det skulle skje, konstaterer Per-Willy Amundsen.

– Det er ikke tvil om at dette har foregått lenge i Oslo, men det blir så mye mer synlig når det skjer i Bodø og Tromsø.

– Så det nye er at et fenomen fra det sentrale østland nå sprer seg til hele landet?

– Ja, dét er det nye.

– Politiet må styrkes

Problemet er at hverken Troms eller Nordland politidistrikt har ressurser til å håndtere denne typen kriminalitet, sier Amundsen. Derfor må det settes inn særskilt innsats for å stoppe den grenseoverskridende kriminaliteten.

– Det handler om grensekontroll, men også å styrke politiet i disse politidistriktene. For på grensen er kontrollen minimal, påpeker Amundsen.

Amundsen påpeker at FrP flere ganger har foreslått å styrke grensekontrollen, men forslagene har ikke fått støtte av noen av de andre partiene:

– Vi foreslo det allerede i mars, i forbindelse med flykningstrømmen fra Ukraina, men det ville selvsagt også hatt effekt på å begrense grenseoverskridende kriminalitet. Vi ønsker økt grensekontroll, og det som skjer nå, med import av kriminalitet, gjør det bare enda viktigere å få dette på plass,

Danmark innførte grensekontroll

Danmark innførte midlertidig grensekontroll mot Sverige i november 2019. Begrunnelsen var en pågående trussel fra militante islamister og organisert kriminalitet.

Det hadde dette året vært en rekke sprengninger i det danske hovedstadsområdet, og det toppet seg med bombeattentatet mot Skattedirektoratet i august. Eksplosjonen kunne høres over store deler av København. Angrepet ble klassifisert som terror på grunn av de omfattende skadene på bygningen og frykten det skapte i befolkningen. To «svensker» med bakgrunn fra det tyrkiske mindretallet i Bulgaria ble senere dømt for bombeangrepet.

Fire dager senere ble også en politistasjon på Nørrebro rammet av en eksplosjon. Samme sommer ble to «svenske» medlemmer av Shottaz likvidert i Herlev. Fem medlemmer av Dödspatrullen fikk fra 16 års fengsel til livstidsstraff.

Grensekontrollen har siden blitt forlenget flere ganger, senest i oktober i fjor. Fri bevegelse innen Schengen-området er og har vært en trussel mot Danmarks sikkerhet, fastslo justisminister Nick Hækkerup.

«De vedvarende og betydelige truslene mot vår offentlige orden og indre sikkerhet forårsaket av militante islamister og organiserte kriminelle, som er i stand til å dra nytte av den frie bevegelsen innenfor Schengen-området, er fortsatt en stor bekymring for den danske regjeringen».

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.