EU-kommissjonen avviser blankt at Danmark kan gjeninnføre permanent grensekontroll, slik regjeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, Kristendemokratene og Socialdemokraterne har vedtatt.

Ifølge den danske EU-kommissær, Connie Hedegaard, vil permanent kontrol være i strid med både Schengen-aftalen og reglerne på det indre marked.

«Det kan ikke være permanent. Der kan kun være tale om stikprøver. Danskerne må forstå, at dette også handler om varernes frie bevægelighed på det indre marked, der nok er endnu mere helligt end Schengen,» siger Connie Hedegaard til jp.dk.

Juristers vurdering

Budskabet fra kommissæren kommer på baggrund af vurderinger fra kommissionens jurister, der har studeret den danske aftale.

Hun oplyser, at den danske aftale om grænsekontrol betragtes med stor alvor i kommissionen, der i morgen holder møde med embedsmænd fra Danmark.

Kommissionens nej skaber voldsomme problemer for regeringen. DF har ultimativt krævet, at kontrollen bliver permanent.

Den danske regjeringen vedtok å gjeninnføre permanent grensekontroll etter at den franske og den italienske regjeringen samt Nordisk Politiforbund ba EU-kommisjonen om å revidere Schengen-avtalen for å få tilbake grensekontrollen i EU pga omfattende problemer med grenseoverskridende kriminalitet. Samtidig ble ble det kjent at EU-parlamentet i stedet planlegger å utvide Schengen-området med Romania og Bulgaria.

Bakgrunnen for det Nordiske Politiforbundets utspill var at personer fra de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen står for 80 prosent av den organiserte kriminaliteten som begås i Norden. Det samme gjelder for rumenske statsborgere, som er den raskest voksende kriminelle gruppen i Norge, og i 2009 sto bak hele 80 prosent av vinningskriminaliteten som ble begått i Oslo. Det var særlig eldre mennesker som ble utsatt for pågående rumenere, men også uteliggere fortalte at de ble ranet mens de sov i byens parker og Oslos narkomane rapporterte at rumenske statsborgere solgte heroin på gaten.

I 2010 viste også tall fra Københavns Politi en voldsom stigning i kriminalitet begått av rumenere, som i forveien var overrepresentert på kriminalstatistikkene. Høsten samme år hadde politiet på Nordsjælland så store problemer med kriminelle fra Romania at de ba om om å få en rumensk politimann fast stasjonert.

Jyllands-Posten: EU afviser permanent grænsekontrol

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂