EU-kommisjonen legger frem et vidtrekkende forslag som vil frata Schengen-landene retten til å midlertidig gjeninnføre grensekontroll. I forslaget heter det at EU skal gi tillatelse til slik grensekontroll i de fleste tilfeller, men gir i realiteten EU vetorett mot gjeninnføring av grensekontroller. Jyllands-Posten skriver at ifølge en høyt plassert EU-kilde i Brussel, er hensikten med […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.