Finland og Nederland har besluttet å nedlegge veto mot EU-parlamentets planlagte opptagelse av Romania og Bulgaria i det passfrie Schengen-samarbeidet. De to landene skal ha nedlagt veto pga frykt for en strøm av illegale innvandrere, organisert kriminalitet og omfattende korrupsjon:

Dermed blokerer Haag og Helsingfors en køreplan, der i første omgang skulle fjerne grænse- og paskontrollen i bulgarske og rumænske lufthavne og i søtransporten, mens landegrænserne først skulle omfattes senere.

Blokeringen er et hårdt slag for de to tidligere kommunistiske lande, der var blevet stillet et gennembrud i udsigt på et EU-møde i morgen. Selv Frankrig og Tyskland, der hidtil har blokeret for Bulgarien og Rumænien i Schengen, er angiveligt parate til et kompromis.

Romania har reagert med å stanse nederlandske lastebiler som frakter tulipaner ved grensen. I følge rumenske tollmyndigheter skyldes det at tulipanene kan utgjøre en helserisiko, men i Romania omtales den påståtte helserisikoen som «Schengen-bakterien». Romanias utenriksminister Teodor Baconschi uttaler at den nederlandske regjeringen er tatt som «gissel av Geert Wilders og hans høyrenasjonalistiske Frihetsparti».

I juni advarte en Europol-ekspert om at den planlagte Schengen-utvidelsen ville øke den illegale innvandringen via Tyrkia og Svartehavet.

– Innlemmelsen av Romania og Bulgaria i Schengen-området har potensiale til å øke presset på den tyrkisk-greske grensen og gjøre den bulgarske kysten av Svartehavet til et mål for illegale innvandrere, sa leder for Europols avdeling for analyse og informasjon, Jean-Dominique Nollet, på en Schengen-konferanse.

Nollet understreket behovet for analyser og passende tiltak for kriminalitetsbekjempelse for å motvirke risikoen som vil følge med de to landenes inntreden.

Samtidig som både den franske og den italienske regjeringen samt Nordisk Politiforbund ba EU-kommisjonen om å revidere Schengen-avtalen for å få tilbake grensekontrollen i EU, ble det kjent at EU-parlamentet hadde vedtatt å utvide Schengen-området med Romania og Bulgaria.

Bakgrunnen for Nordisk Politiforbunds utspill var at personer fra de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen står for 80 prosent av den organiserte kriminaliteten som begås i Norden. I 2009 ble det kjent at rumenske statsborgere var den raskest voksende kriminelle gruppen i Norden, og sto bak hele 80 prosent av vinningskriminaliteten som ble begått i bla Oslo.

I 2010 viste også tall fra Københavns Politi en voldsom stigning i kriminalitet begått av rumenere, som i forveien var overrepresentert på kriminalstatistikkene. Høsten samme år hadde politiet på Nordsjælland så store problemer med kriminelle fra Romania at de ba om å få en rumensk politimann fast stasjonert.

Også urolighetene i den arabiske verden har ført til økt bekymringen for illegal innvandring til EU i flere medlemsland, og EUs innenriksministre deltok på møter i Luxembourg for å se over Schengen-reglene.

– Tyrkia er for øyeblikket det største samlingspunktet for innvandrere, og organiserte kriminelle grupper vil defintivt bruke enhver åpning ved grensene til å føre flere ulovlige innvandrere inn i EU, advarte Nollet, som la til at Balkan allerede har stått for den største veksten av smugler-, menneske- og narkotikatrafikk i Europa.

Jyllands-Posten: Veto mod pasfrihed til nye EU-lande

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂