Mens den franske og den italienske regjeringen samt Nordisk Politiforbund ber EU-kommisjonen om å revidere Schengen-avtalen for å få tilbake grensekontrollen i EU, planlegger EU-parlamentet å utvide Schengen-området med Romania og Bulgaria.

Bakgrunnen for det Nordiske Politiforbundets innspill er at personer fra de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen står for 80 prosent av den organiserte kriminaliteten som begås i Norden:

– Hvis de baltiske landene ikke gjør noe for å få bukt med den økende kriminaliteten som rammer de nordiske landene i betydelig grad, må Schengen-samarbeidet og hvor yttergrensene skal gå, tas opp til alvorlig overveielse. Dagens åpne grenser er et kjempeproblem for oss i Norden, sier Johannessen.

Innspill

Selv om Schengen-samarbeidet har en grunnleggende verdi med fri bevegelse av personer, frykter det nordiske politiforbundet at verdien av åpne grenser ikke står i forhold til de problemene dette medfører når kriminelle fra de baltiske landene invaderer europeiske land.

Debatten om gjeninnføring av grensekontroller raser i Danmark og flere andre EU-land. Likevel legger EU-parlamentet opp til å invitere de to nyeste EU-medlemmene Romania og Bulgaria inn i Schengen-samarbeidet innen årets utgang:

– Er disse to lande klar til at træde ind i Schengen? Mit svar er klart ja, siger den portugisiske EU-parlamentariker, Carlos Coelho, der har været ordfører på parlamentets rapport.

Rohde: Hasard

Venstres Jens Rohde er dog langt fra enig i den vurdering. Og selv om hans ønske om at udskyde optagelsen for de to lande blev stemt ned i retsudvalget, så vil han fremlægge et nyt ændringsforslag, når hele parlamentet i juni skal stemme om forslaget.

– Det er at spille hasard med de europæiske borgeres sikkerhed og hele begrebet med de åbne grænser at udvide Schengen på nuværende tidspunkt, siger Jens Rohde.

– Hvis folk ikke føler sig sikre ved de åbne grænser, så falder det hele som dominobrikker, fortsætter han og peger på debatten i blandt andet Danmark om at genindføre grænsekontrollen.

I juli 2009 ble det kjent at antallet utenlandske kriminelle i norske fengsler hadde tredoblet seg på ti år, og utgjorde 28 prosent av alle innsatte. Fengslene hadde ikke ressurser til å ivareta sikkerheten, og bare et fåtall var blitt overført til soning i eget hjemland síden 2005. Rumenske statsborgere var den raskest voksende kriminelle gruppen, og sto bak hele 80 prosent av vinningskriminaliteten som ble begått i Oslo. Det var særlig eldre mennesker som ble utsatt for pågående rumenere, men også uteliggere fortalte at de ble ranet mens de sov i byens parker og Oslos narkomane rapporterte at rumenske statsborgere solgte heroin på gaten.

I 2010 viste tall fra Københavns Politi en voldsom stigning i kriminalitet begått av rumenere, som i forveien var overrepresentert på kriminalstatistikkene. Høsten samme år hadde politiet på Nordsjælland så store problemer med kriminelle fra Romania at de ba om om å få en rumensk politimann fast stasjonert.

Jyllands-Posten: Rumænien og Bulgarien er på vej i Schengen

Ritzau

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂