Ifølge NRKs Brussel-korrespondent, Åse Marit Befring, var det en mye hyggeligere atmosfære på EUs toppmøte onsdag kveld enn det var på det foregående møtet hvor tvangsfordeling av migranter ble vedtatt.

Ifølge telegraph.co.uk var atmosfæren «toxic», giftig. Ungarns statsminister Viktor Orbán anklaget Angela Merkel for «moralsk imperialisme».

Human Rights Watch mener at EU oppfører seg som det ikke er noen flyktningkrise. Som om det fortsatt er tid. Det skal opprettes mottakssentre i Italia og Hellas. De skal ikke stå ferdig før om to måneder.

Leder for Det europeiske råd, EUs øverste organ, Polens tidligere statsminister Donald Tusk, sier at det vi har sett hittil av migrasjon bare er en forsmak på hva som kommer. Han har nylig besøkt flyktningleire i Tyrkia. Alle sa de ville til Europa.

He warned the refugee crisis is worsening and that Europe must secure its external borders after weeks of “chaos” that have put the Schengen system in jeopardy.

“There are eight million displaced people in Syria, while about four million have fled to Syria’s neighbours,” Mr Tusk said. “We should be talking about millions of potential refugees trying to reach Europe from Syria alone – not to mention Iraq, Afghanistan, Eritrea and other places.”

“Recently I visited refugee camps in Turkey and Jordan and heard only one voice: we are determined to get to Europe,” he said.

“It is clear the greatest tide of refugees and migrants is yet to come. So we need to correct our policy of open doors and windows. Now the focus should be on proper protection of our external borders.”

EU er splittet og kan ikke bli enig om å prioritere. NRK presenterte møtet som et gjennombrudd. Befring refererte til mottakssenrene, som ikke skal stå ferdige før i slutten av november, og bevilgningen på én milliard euro til leirene i Tyrkia, Jordan og Libanon.

“Reading the summit conclusions, you could almost believe there were no refugee crisis at all,» said Judith Sunderland of Human Rights Watch.

Frustrasjonen bobler under overflaten. EUs migrasjonskommissær, Dimitris Avramopoulos, anklaget Tyskland for å ha ødelagt Dublin-systemet.

 

Mr Avramopoulos said Germany’s decision two weeks ago to allow all Syrians who seek it to claim asylum there had resulted in the “collapse” of the Dublin system, which obliges asylum seekers to stay in the country where they make landfall. The system, which allows Britain to deport more than a thousand migrants a year, is now under review.

Åpen misnøye med Tysklands linje er sjelden vare. Tjenestemenn lekker kritikk. Vedtakt om å fordele 120.000 migranter kommer ikke til å fungere, sier en tjenestemann. Migrantene kommer ikke til å respektere vedtakene om hvor de skal bo. De kommer til å dra til landene hvor de har landsmenn og slekt. For de flestes vedkommende vil det si Tyskland, Østerrike eller Sverige.

Disse vedtakene er gjort av mennesker som ikke har noen kontakt med virkeligheten på bakken, sier tjenstemannen.

«It has been designed in buildings that have never seen what is going on in the ground. The house is burning and we plan to submit legislation in three months’ time.”

Sterkest kritikk fremført Viktor Orbán. Intet tyder på at de såkalte Visegrad-landene kommer til å dempe sin kritikk av Merkels linje.

Viktor Orban, the Hungarian leader, accused Angela Merkel, the German Chancellor, of “moral imperialism” after a mandatory 120,000 refugee quotas scheme was rammed through in a vote on Tuesday night. The plan is doomed to fail as migrants will “go on the run” to Germany within two hours of being sent to another country, officials said.

Polen brøt med de andre Visegrad-landene og stemte for tvangsfordelingen. Det har skapt misnøye, ikke bare blant de andre landene, men også internt i Polen, hvor det er valg om en måned.

Poland’s Prime Minister Ewa Kopacz faced a incendiary reaction at home after she split from her long-standing allies in the Visegrad bloc of eastern European states to vote for the plan. Elections take place in a month and immigration will be centre stage.

«The decision taken by Poland at the meeting of EU ministers in Brussels is scandalous,» said Beata Szydlo, from the opposition Law and Justice Party.

«The Polish government has deceived the Visegrad countries. On Monday there were statements about defending the principle of the voluntary placement of refugees, but on Tuesday these words were broken.»

Når NRKs korrespondent kan gi et helt annet bilde er det nærliggende å se det i sammenheng med at det offisielle Norge nå opptrer som om det er EU-medlem og gjerne vil bevise at det er flinkeste gutten i klassen.