Nytt


EU-domstolen i Luxembourg. Foto: Francois Lenoir / Reuters / Scanpix.

 

EU-domstolen har avvist klagemålet fra Ungarn og Slovakia hvor de to statene bestrider unionens rett til å påtvinge medlemslandene obligatoriske kvoter av asylsøkere.

Brussels omfordelingsplan for asylsøkere som hopet seg opp i Italia og Hellas under exodus i 2015, er dermed gjeldende EU-rett, og unionens medlemsland er i praksis blitt fratatt suverenitet i innvandrings-, befolknings- og sikkerhetspolitikken.

The Guardian/Reuters siterer fra kjennelsen:

“The court dismisses the actions brought by Slovakia and Hungary against the provisional mechanism for the mandatory relocation of asylum seekers,” the Luxembourg-based court said, adding that it rejected the complaints “in their entirety”.

“The mechanism actually contributes to enabling Greece and Italy to deal with the impact of the 2015 migration crisis and is proportionate.”

De mange medlemslandenes mer eller mindre erklærte trenering av omfordelingen har så langt gjort den til en fiasko: Kun 25.000 av de 120.000 personene som omfattes av planen, er hittil rent faktisk blitt omfordelt.

Dommen innebærer en tilspissing av konflikten mellom Brussel og de østeuropeiske landene som begrunner sin motstand mot planen med at de ikke ønsker muslimske innvandrere, ikke minst i lys av de mange islamske terrorangrepene i Vest-Europa.

Ungarn har hittil ikke tatt imot noen av de 1294 asylsøkerne som er vedtatt omfordelt dit til lands, men Slovakia har aksepterr 16 av sin kvote på 902, opplyser NTB. Norge har ikke blitt påtvunget noen kvote, men har på eget initiativ tatt imot 1500.