Nytt


Heiko Maas. Foto: Axel Schmidt/Reuters/Scanpix.

 

Tysklands justisminister Heiko Maas tar til orde for at EU bør kutte i overføringene til Ungarn hvis landet fortsatt avviser å delta i unionens omfordelingsprogram for asylsøkere, melder NTB-DPA:

– Vi må øke presset på land som tror de kan håne loven. Når en lov brytes, må det være konsekvenser, sier justisminister Heiko Maas.

EU-domstolen slo denne uka fast at EU er i sin fulle rett til å pålegge Slovakia og Ungarn å ta imot asylsøkere fra Hellas og Italia.

Begrunnelsen fra Maas er litt underlig, all den tid lover og regler både i EU og Tyskland fra tid til annen konsekvensfritt brytes av mektige aktører. Det gjelder ikke minst den tyske regjeringens egen illegitime opptreden under exodus i 2015, som langt på vei skapte problemet Brussel og Berlin nå delvis ønsker å velte over på de østeuropeiske landene. Merkel brøt både tysk lov og EU-traktater med viten og vilje da hun åpnet grensen høsten 2015, uttalte CDU-veteranen Erika Steinbach i januar.

Hvorvidt EU-domstolen handler innenfor sin kompetanse idet den overprøver Ungarns innvandringspolitikk, er også diskutabelt. Ungarns statsminister Viktor Orbán viser imidlertid ingen tegn til å oppgi landets restriktive innvandringspolitikk, og varsler ifølge NTB flere søksmål.

 

Adresseavisen (NTB) – Kölner Stadt-Anzeiger (DPA)