Nytt

Kort etter kjennelsen i EU-domstolen som pålegger Ungarn og Slovakia å ta imot asylsøkere i forbindelse med omfordelings­planen EU-kommisjonen i sin tid vedtok på unionens vegne, gikk Ungarns utenriks­minister Peter Szijjarto hardt ut og erklærte at politikken har «voldtatt» Europas rettssystem og verdier. «Avgjørelsen setter hele Europas fremtid og sikkerhet i fare«, la Szijjarto til.

Ordene var tilsynelatende ikke bare et blaff i øyeblikkets frustrasjon, for selv om det kanskje er relasjonene mellom Øst- og Vest-Europa som står på spill snarere enn hele kontinentets fremtid, får den ungarske utenriks­ministeren nå i praksis følge av en annen statsråd hva angår den mest fargerike delen av analysen.


László Trócsányi. Stillbilde: Ungarns regjering/YouTube.
 

Til Die Welt sier nemlig Ungarns justis­minister László Trócsányi at EU-domstolens avgjørelse etter hans oppfatning «har brakt de europeiske institusjonenes struktur ut av likevekt».

Trócsányi formulerer seg altså noe mer nyansert, og derfor skarpere, enn sin statsråds­kollega – dog uten å motsi ham, all den tid en voldtekt vitner om ekstremt manglende likevekt mellom parter. Dommerne er etter justis­ministerens oppfatning blitt politiske aktivister, som blant annet har strukket menneskeretts­standardene så langt at de setter folke­suvereniteten til side.

Trócsányi setter også fingeren på EUs dobbeltmoral, hvor det ikke den manglende etterlevelsen av unionens vedtak som utløser sanksjoner, men den verbale motstanden:

«Overtredelses­prosedyrene mot Polen, Tsjekkia og Ungarn», som Brussel har satt i gang etter avvisningen av flyktninge­kvotene, er et «brudd med prinsippet om medlems­statenes like­berettigelse», sier statsråden, for «et flertall av medlems­statene har helt åpenbart ikke iverksatt vedtaket».

Unionen aksepterer altså uten større vanskeligheter et skuespill hvor medlemslandene unnlater å ta imot asylsøkere, så lenge de ikke sier det høyt. Det er tanken på en fri diskusjon hvor det reises tvil om hvorvidt det er rett å ta imot asylsøkere, som skremmer Brussel. Et så klamt og falskt fellesskap passer frie land og mennesker dårlig.

Ungarns regjering slutter altså etter alt å dømme rekkene bak statsminister Viktor Orbán, som i et radiointervju beskylder EU-domstolen for å tvinge igjennom innvandring til Europa. «Ungarn er ikke villig til å bli et innvandringsland», sier Orbán, som legger til at landet til forskjell fra Vest-Europa ikke har noen kolonifortid som innebærer moralske forpliktelser.

 

Die Welt – Politico – Reuters