Militærstyrker på Ungarns grense mot Serbia ved Rözske den 15. september 2015. Foto: Alessio Paduano / Redux / Scanpix.

Ungarn, Polen og Tsjekkia opptrådte i strid med EU-retten under migrasjonskrisen i 2015 fordi de nektet å etterkomme unionens beslutning om å fordele asylsøkere mellom medlemslandene, hevder EU-domstolens generaladvokat Eleanor Sharpston.

De tre landene har helt til denne dag vært uforsonlige i migrasjonspolitikken, skriver Die Welt. Hverken Polen eller Ungarn har tatt imot en eneste asylsøker som følge av beslutning, mens Tsjekkia har tatt imot tolv.

EU-landene bestemte seg etter to flertallsavgjørelser i 2015 for å fordele opp mot 160.000 asylsøkere. Ungarn, Polen og Tsjekkia nektet imidlertid hardnakket å iverksette avgjørelsen, selv om EU-domstolen stadfestet rettmessigheten ved den i en senere kjennelse. EU-kommisjonen, som blant annet har oppsyn med etterlevelsen av EU-retten i fellesskapet, har gått til sak mot de tre landene.

Sharpston mener at landenes innvendinger var grunnløse, da de uten videre ville ha vært i stand til å beskytte sine egne innbyggeres sikkerhet.

Den polske regjeringen lar seg ikke affisere av uttalelsen fra EU-domstolens juridiske rådgiver. Hensynet til polske borgeres interesser og vern mot ukontrollert migrasjon veide tyngre, heter det i en uttalelse fra Polens regjering, som mener at Visegrad-landenes klare holdning i saken har fått EU til å skrinlegge ytterligere planer om obligatoriske fordelingsplaner.

Dom i saken forventes om noen måneder, og ved en fellende som kan de tre landene bli ilagt bøter, skriver Die Welt. EU-domstolen tar ofte, men ikke alltid, generaladvokatens oppfatning til følge i sine kjennelser.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂