Nytt

Dommerkollegium i den tyske forfatningsdomstolen. Aktivfoto: Thomas Kienzle / Reuters / Scanpix.

Den tyske forfatningsdomstolen Bundesverfassungsgericht har den 18. desember enstemmig avvist som utillatelige i alt tre søksmål mot regjeringen Merkels flyktningpolitikk i 2015, som i april var blitt reist av Alternative für Deutschlands (AfD) partigruppe i Forbundsdagen.

Die Welt skriver:

Sommeren 2015 besluttet Angela Merkel (CDU) å ta imot strandede flyktninger i Ungarn, selv om Forbundsrepublikken ikke var ansvarlig under Dublin-avtalen. Merkel vurderte situasjonen som en humanitær nødsituasjon.

AfD hadde fremmet påstand om at regjeringens åpning av grensene i 2015 hadde satt til side Forbundsdagens rett til å være delaktig i en slik beslutning, men det avviste domstolen.

Til støtte for kjennelsen ble det anført at det ikke var blitt tilstrekkelig redegjort for at de angjeldende avgjørelsene fra forbundsregjeringen hadde brutt eller direkte truet rettighetene til parlamentets medlemmer.

AfD er av den oppfatning at avgjørelser i vesentlige migrasjonsspørsmål måtte ha støtte i parlamentariske lovvedtak, mens domstolen fastslår at regjeringens opptreden i politiske saker ikke kan være gjenstand for dens kontroll.

Partiet må betale saksomkostningene selv, all den tid domstolen fastslår at

«saken ikke har bidratt til klargjøring av noe fundamentalt konstitusjonelt spørsmål som fanger videre enn det spesifikke stridsspørsmålet».

AfDs justispolitiske talsmann Stephan Brandner kunngjør at partiet vil fortsette den politiske kampen mot beslutningene, men at den rettslige kampen oppgis.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!