Den tyske forfatningsdomstolens president Andreas Vosskuhle tar av seg hatten etter å ha avsagt en kjennelse fra domstolen i Karlsruhe den 12. september 2012. Illustrasjonsfoto: Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix.

Den tyske forfatningsdomstolen fastslår i en kjennelse som ble kunngjort onsdag, at paragraf 217 i straffeloven som siden 2015 forbyr forretningsmessig dødshjelp, er grunnlovsstridig.

Individets selvbestemmelse omfatter retten til selvvalgt død, herunder også retten til å søke dødshjelp og motta slik hjelp dersom den tilbys, konkluderer domstolen.

Die Welt skriver:

Forfatningsdommerne erklærte derfor forbudet mot forretningsmessig dødshjelp i straffelovens paragraf 217 for ugyldig. Samtidig heter det i begrunnelsen at det ikke derav følger at lovgiveren ikke har adgang til å regulere dødshjelp.

Dommen innebærer ikke at noen har krav på dødshjelp, ei heller at noen er forpliktet til å gi den, men Tysklands forfatningsdomstol åpner altså med dette uansett for kommersiell dødshjelp.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 395 til 250 kroner!