Svenske Scania er en anerkjent inter­nasjonal aktør innen produksjon av diesel­drevene lastebiler og trekkvogner, med lang historie for å skape det markedet etterspør, av høyeste kvalitet. Likevel har ledelsen valgt en ny kurs og blitt politiske forkjempere for «det grønne skiftet». De har brukt milliarder på investeringer for å bygge og selge batteri­lastebiler fordi grønne politikere har bestemt at «dette er fremtiden», basert på absolutt ingenting annet enn ønskedrømmer. Nå biter virkeligheten tilbake.

I første kvartal av 2024 ble det kun levert 47 elektriske lastebiler, samtidig som selskapet solgte over 26.000 dieseldrevne kjøretøy. Det betyr at batteri­kjøretøy­salget utgjorde under to promille av totalen, og for å helle salt i såret: Det er en nedgang på 36 prosent.

Full satsing på politisk vedtatt produkt

Scania-ledelsen har investert milliarder i å bygge om produksjons­linjene til batteri­laste­biler ved fabrikkene i Södertälje, men uttellingen har så lagt vært tilnærmet null, og produksjons­linjen står tilnærmet stille. Utviklingen av kjøretøyene har også vært plaget av flere tilbakeslag, som da det viste seg at Northvolt knapt kunne levere de lovede batteriene.

Den flaskehalsen er overvunnet, men det er ikke problemet med manglende etterspørsel, trass i subsidier og særfordeler. Panikken viser seg når ledelsen nå henvender seg til media og setter sin lit til en ny lovgivning i EU for å få fart på salget. Jennie Cato er samfunns­ansvarlig for Scania, og hun sier til SVT:

– Vi har i utgangspunktet pantsatt hele selskapet. Vi har investert milliarder i flere anlegg. Vi har investert så mye i denne trans­formasjonen, så uten de riktige politiske beslutningene har vi en hel bransje i Europa som har en usikker fremtid.

Politikerne i EU-parlamentet som ikke kan noe om strøm, transport, spedisjon eller lastebiler, har vedtatt et nytt regelverk som skal regulere utvidelsen av lade­infra­struktur og «alternative drivstoff» i Europa – ut fra ren synsing. For eksempel er alle EUs medlemsland pliktig til å gi tilgang til hurtiglader hver 60. kilometer langs det trans­europeiske transport­nettet allerede fra 2025. Dette vedtaket er nok et grønt fantasi­foster som trosser all realisme og alle begrensinger for hva som er teknisk og økonomisk mulig.

Bare politiske vedtak kan redde milliardsatsingen

Ifølge Scanias PR-sjef er ikke problemet bare at lade­infra­strukturen er for dårlig. Batteri­laste­bilene er også for dyre, men ledelsen er sikre på at prisen muligens kan falle når den «grønne omstillingen» går raskere, og høyere volum gir lavere pris. Dette er det samme eventyret som sol- og vind­kraft­industrien baserte seg på, men det slo aldri til. I stedet økte bare kostnadene i takt med økt etter­spørsel av råvarer, noe som var forutsigelig etter normal markedsteori.

Scanias ledelse lider av alvorlig klima­kort­slutning og snakker ikke lenger om markeds­krefter, etter­spørsel eller fri konkurranse. De har omgjort bedriften til en politisk miljø­organisasjon som setter sin lit til at et nytt lovverk vil tvinge markedet over til batteri­drift og redde satsingen med press, tvang og økonomiske subsidier – altså det vi kjenner som «plan­økonomi».

VM i etterpåklokskap

Ingen stiller spørsmål ved om batteri­laste­biler noensinne er brukbare med dagens batterier. Ingen sier et ord om hva som skjer hvis politikerne ikke holder det de lover og vedtar. Og ingen flagger at Scania-ledelsen kanskje burde ventet med å gå «all in» til både infra­strukturen, etter­spørselen og «batteri­evolusjonen» som er varslet ukentlig gjennom ti år faktisk var på plass. Kunne dét vært en fornuftig forretnings­strategi, fremfor politisk hastverk?

De fleste normalt fungerende nærings­drivende ville tenkt på alt dette, og risiko­vurdert det grundig og lenge før man satte i gang med å bygge noe som markedet ikke etterspør og bare politikere uten peiling på lastebil­drift forlanger. Så har altså ikke skjedd i Scanias tilfelle, og de er på ingen måte alene.

Hele den europeiske bilindustrien er truet fordi lederne bestemte seg for å bli politiske aktivister fremfor å drive business – slik jeg påpekte allerede i 2019, og som flere medier nå begynner å skrive om. Foreløpig er det ingen fare for at Scania går konkurs. Selskapet reddes av den svært gode etter­spørselen etter diesel­kjøretøy verden rundt som gir godt med penger å sløse bort på et imaginært «grønt skifte».

Om 20 år blir denne galskapen til studier og doktor­grader i business over hvordan man ikke skal styre en bedrift, og alle vil spørre «hvordan kunne profesjonelle fagfolk være så dumme og gjøre slike amatørmessige feil? Hva tenkte de på??»

Svaret er altså masse­hysteri, gruppe­tenkning og klimafokus fremfor å drive butikk.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.