Nytt

Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe. Foto: Guido Radig / tysk Wikipedia.

Den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe har i en kjennelse som ble offentliggjort torsdag, slått fast at lovgivere har adgang til å forby nyutdannede kvinnelige jurister som utfører praksistjeneste ved domstoler med sikte på en juridisk profesjon, å gå med hijab i retten.

Til grunn for dommen ligger prinsippet om plikten til ideologisk og religiøs nøytralitet i retten, som tidligere er fastslått av en domstol i delstaten Hessen, skriver det tyske nyhetsmagasinet Focus.

Saken ble reist av en tysk-marokkansk kvinne som ble født i Frankfurt, fordi hun under sin praksistid ikke hadde fått lov til å bruke hijab under utøvelse av offentlige funksjoner i retten. Men saken hennes vant altså ikke frem hverken for lavere domstoler eller forfatningsdomstolen.

Dommerne konkluderer med at et hijabforbud representerer en inngripen i saksøkerens religionsfrihet, men at dette hensynet mer enn oppveies av statmaktens forpliktelse til religiøs nøytralitet.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Les også