Nytt

EU-domstolen i Luxembourg. Foto: Katarina Dzurekova / Wikimedia Commons.

En arbeidsgiver har rett til å forby arbeidstagere å bruke hijab på jobb dersom arbeidsplassen har retningslinjer for religiøs nøytralitet, heter det i en innstilling fra en generaladvokat ved EU-domstolen i en prinsippsak som er blitt reist av tyske domstoler.

Både arbeidsretten i Hamburg og den føderale arbeidsretten i Tyskland har brakt spørsmålet inn for EU-domstolen i Luxembourg i forbindelse med to forskjellige rettssaker, der to muslimske kvinner ansatt i henholdsvis en butikk og en barnehage hadde gått til sak etter å ha blitt nektet å bruke hijab på jobb, opplyser Süddeutsche Zeitung

I henhold til uttalelsen fra domstolen er det ikke et brudd på nøytralitetsregler dersom det religiøse symbolet er så lite at det ikke merkes ved første blikk, men ifølge generaladvokaten kan ikke en hijab anses som et lite symbol, skriver den tyske avisen.

Et premiss for generaladvokatens konklusjon, som ble offentliggjort torsdag, er at det ikke er tale om noen diskriminering av en bestemt religion, skriver Le Figaro.

Generaladvokatene gir offentlige innstillinger til EU-domstolene i saker som den får til behandling, men dommerne er ikke bundet av dem. EU-domstolen forventes å fatte en avgjørelse i saken om noen uker.

 

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!