Color Line kan nekte personer å bruke Hijab og andre plagg som bryter med retningslinjene i et firma!

«»Diskrimineringsnemnda mener Color Line brøt loven»» Denne såkalte nemda må oppdatere seg selv før de kritiserer!

I en rykende fersk kjennelse fremgår det at EU-domstolen mener det er greit at bedrifter kan nekte sine ansatte å bruke religiøse hodeplagg på jobb.

«Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er forbud mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler. Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg.» Det skriver retten i en uttalelse.

EUs øverste domstol har gitt arbeidsgiver medhold i to separate saker hvor det har blitt konflikt om hijab-bruk på arbeidsplassen. En belgisk kvinne og en fransk kvinne ble bedt om å fjerne hodeplagget på jobb, men ønsket ikke rette seg etter forbudet.

EU-domstolen gir arbeidsgiver nå både rett til å forby religiøse symboler og rett til å sparke ansatte om de bryter regelverket.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.