Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, vil ikke godta Domstoladministrasjonens vedtak om å åpne for hijab i norske domstoler. Nå krever han at justisminister Knut Storberget lar Stortinget sette et felles uniformsregelverk for offentlig sektor:

Nå sier Ola Borten Moe klart fra at han absolutt ikke ønsker noe religiøst hodeplagg i norske rettssaler:

– Det er helt ubegripelig at styret i Domstolsadministrasjonen lar det være opp til hver enkelt dommer. Jeg er klokkeklar på at hijab i domstolene selvsagt må forbys, sier Sps parlamentariske nestleder til VG.

– Dette må drøftes i sin fulle bredde og vedtas i Stortinget, en gang for alle. Det er ingen grunn til at uniformene skal leve et ulikt liv i ulike offentlige etater, sier Ola Borten Moe.

Justisminister Storberget skal bruke sommeren til å tenke over saken. I februar 2009 måtte en hardt presset Storberget trekke tilbake tillatelsen til å bruke hijab til politiuniformen etter massiv ekstern og intern kritikk. Kort etter ble Storberget sykemeldt på ubestemt tid, til tross for at mye tyder på at Stoltenberg-regjeringen hadde behandlet saken og stilte seg bak Justisdepartementets beslutning om å endre politiets uniformsreglement for å tillate «religiøse hodeplagg».

I januar i år avviste for øvrig Justisdepartementet Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstaviks beskyldninger om at departementet bryter likestillings- og diskrimineringsloven ved å ikke tillate hijab til politiuniformer. I høringsuttalelsen til Domstoladministrasjonen er Ørstavik blant dem som har uttalt seg mot det foreslåtte forbudet mot hijab i domstolene.

Frp har varslet at de vil fremme forslag i Stortinget om hijabforbud i domstolene, og har ved Hans Frode Kielland Asmyhr stilt skriftlig spørsmål til Storberget om Domstoladministrasjonens vedtak:

Domstolsadministrasjonen har nå vedtatt at det ikke skal innføres et forbud mot hijab, kors eller andre religiøse og politiske symboler i norske domstoler. Dermed brytes en lang norsk tradisjon om at dommerne skal opptre nøytralt og være likt kledt. Det åpnes derfor for at norske domstoler kan få et religiøst preg og at tiltalte kan få inntrykk av å stå overfor for eksempel en muslimsk domstol. Vil statsråden nå ta initiativ overfor Stortinget ved at bruk av slike symboler blir forbudt i norske domstoler?

Storbergets svar er foreløpig ikke tilgjengelig på Stortingets nettsted, men statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet sier at regjeringen vil sette seg grundig inn i Domstolsadministrasjonen og orientere Stortinget på «egnet måte»:

– Vi er svært opptatt av at norske dommere skal være objektive og nøytrale i sin gjerning. Men også måten de fremtrer på, kan i noen saker skape mistanke om at det tas religiøse eller politiske hensyn. Da kan tilliten til domstolen bli svekket. Dette er en av grunnene til at en har habilitetsregler, også for dommere, sier Aas-Hansen til VG.

Les også:Støre: – Ap kan ikke skygge unna hijab-debatten

Hun vil ikke umiddelbart imøtekomme kravet fra Ola Borten Moe:

– Men jeg er enig i at det kan være ting som taler for at det er like retningslinjer i politiet og i domstolene, sier Aas-Hansen.

VG: Ny rødgrønn strid:
Krever omkamp om hijab i retten

Vi anbefaler alle å melde seg inn i Gøran Hoff Mikkelsens Facebookgruppe Nei til hijab på norske dommere. Det kan snart komme godt med!