Forsvarsdepartementet har godkjent bruken av religiøse markører som hijab, turban og kalotter i det norske forsvaret. Bruken av religiøse symboler på forsvarets uniformer er klarert fra 1. juli i år: Blant symbolene som er tillatt i bruk er turban for soldater som er sikher. For soldater tilhørende det mosaiske trossamfunn, det vil si jøder, er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.