Det er full religionsdebatt i politiet om hvorvidt det muslimske hodeplagget hijab bør være tillatt å bære til politiuniformer. Politiets Fellesforbund ved Arne Johannessen sa umiddelbart nei til hijab, og begrunnet det med at et religiøst hodeplagg i tjenesten er uforenlig med prinsippet om en nøytral uniformering:

Uniformen skal være helt ren, uten noe som signaliserer politisk, religiøst eller verdimessig ståsted, sa leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Dette standpunktet ble utfordret av Oslo politidistrikt, og onsdag kunne TV2 melde at hovedstadspolitiet er positive til hijab.

Debatten ble aktuell da norsk-algeriske Keltoum Hasnaoui Missoum offentliggjorde at hennes store drøm var å bli politibetjent, på den betingelsen at hun fikk bære hijab. I følge Missoum bærer hun hijab frivillig, mens generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, nylig hevdet derimot at siden hijab ikke er et frivillig valg for muslimske kvinner, ville et hijabforbud i politiet i praksis bety diskriminerende utestengning av muslimske kvinner fra politiyrket.

Nå involverer også Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) ved Akhenaton de Leon seg i debatten om religiøse markeringer i forbindelse med uniformer: Enten må korset fjernes fra norske politiuniformer, eller så må hijab tillates:

Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, har kastet seg inn i hijab-debatten. De mener politiuniformen er full av kristne kors på logoer og knapper.

– Fjern korset eller tillat hijab, oppfordrer OMOD.

Men nå har også Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, kastet seg inn i diskusjonen. I et brev til politidirektør Ingelin Killengren mener OMOD at politiuniformen slettes ikke er nøytral. Ifølge OMOD inneholder den en rekke kristne symboler.

– Fjern korset

I brevet, som TV 2 har fått tilgang til, står det:

«Kriteriet om nøytralitet faller slik vi ser det på sin egen umulighet. Alle politiets symboler bærer et kors. Dette inkluderer logo, våpenskjold, knapper, skilt etc. Og korset er symbolet på kristendommen som religion. At dette ikke er tatt med i betraktningen kan kanskje skyldes at vi i Norge siden Olav den helliges tid har hatt kristne symboler overalt i vårt hverdagslige liv og at disse dermed har kommet til å virke så «normale» for folk flest at de ansees som nøytrale», står det i brevet fra OMOD.

– Vi ønsker kun å påpeke at politiet bærer korset og at man må ta innover seg hvilket symbol man bærer. Vi stiller oss også kritiske til holdningen innad i etaten som baserer sin argumentasjon på nøytralitet, sier leder av OMOD, Akhenaton De Leon.

Også likestillings- og diskrimineringsombude Beate Gangås uttrykker en positiv holdning til hijab i politiet, og sier i et intervju med TV2 at hun tror at konflikten om det religiøse hodeplagget vil ende med at muslimske kvinner vil få tillatelse til å bære hijab til politiuniformen:

Gangås peker på at både tollvesenet samt forsvaret har funnet gode løsninger og at dette er innført i Storbritannia med hell. Forsvaret har ved lov stadfestet at hodeplagget turban er å anse som en del av militæruniformen.

– Vi kan ikke nekte godt kvalifiserte å få stillinger innen politiet hvis det ikke er en saklig grunn for det, sier Gangås til TV 2 Nyhetskanalen.

– Kan ikke nekte

– Hvis det ikke er årsaker sånn som hygiene, sikkerhetsmessige- eller andre saklige forhold som tilsier at hijab ikke kan brukes, finnes det ikke grunner til å nekte kvinner å bruke hijab mens de er i tjeneste i politiuniform, sier Gangås.

Saken om det religiøse symbolet er nå til behandling i Politidirektoratet, samtidig som OMOD gjør oppmerksom på at de har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet om å vurdere hvorvidt en eventuelt hijabnekt er et lovbrudd.

TV2: Vil fjerne korset fra politiuniformen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂