Likestillings- og diskrimineringsombud og premissleverandør for det nå tilbaketrukne hijab-vedtaket, Beate Gangås, krever at justisminister Knut Storberget (Ap) begrunner hvorfor han ikke vil tillate hijab i politiet. Gangås mener dette er i strid med norsk diskrimineringslov.

– Debatten om denne saken har gått helt av skaftet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, som håndhever loven, til Aftenposten.

Hun mener at Storbergets beslutning preges av at det er valg til høsten.

– Men vi skal ivareta interessene til enkeltpersoner og grupper – også til dem som ikke er avhengig av velgerne, sier hun.

Gangås har i flere tidligere saker konkludert med at hijab- eller turbannekt på arbeidsplassen er lovstridig. Hun poengterer at der finnes saklige grunner for å nekte religiøse hodeplagg, men ønsker å vurdere om justisminister Storberget har slike grunner:

– I utgangspunkt skal det mye til å nekte politiet å bruke hijab, fordi det i prinsippet vil innebære et yrkesforbud, sier hun.

Justisministeren vil få tre ukers frist til å svare. Dersom ombudet konkluderer med at loven er brutt, kan Storberget anke avgjørelsen inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Gangås mener det vil være bemerkelsesverdig hvis departementet ikke retter seg etter en avgjørelse i nemnda, men et vedtak er ikke bindende for departementene.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er forøvrig en av premissleverandørene bak det omstridte vedtaket om å tillate bruk av hijab til politiuniformen. I Politidirektoratets (POD) anbefaling om å tillate hijab, heter det at Likestillings- og diskrimineringsombudet, den tidligere POD-ansatte Beate Gangås, har «henvendt seg til POD i sakens anledning med oppfordring om å legge sterk vekt på betydningen av det norske diskrimineringsvernet for enkeltpersoners religion, herunder det religiøse uttrykk når direktoratet skal ta stilling til om det skal være tillatt å bære religiøse hodeplagg sammen med politiuniform.»

Dagbladet: – Hijab-nekt er lovstridig

PODs anbefaling til Justisdepartemenet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂