Nytt

Hijab-i-politiet-saken har sine komiske sider. Justisminister Knut Storberget unngår å bruke ordet hijab. Han insisterer ifølge VG på å snakke om «tildekking av hår», som om det var en nøytral affære, som å gå med nett når man lager mat.

Det er tydelig at Storberget ønsker å ta det politiske og religiøse ut av den nye regelen. Men i hans eget departements pressemelding ble det flagget klart og tydelig hva dette dreide seg om: Hijab til politiuniformen.

Politidirektoratet har tidligere i år mottatt en henvendelse fra en muslimsk kvinne som spør om det religiøse hodeplagget hijab tillates benyttet under utdanning ved Politihøgskolen og den videre tjeneste i politiet. Religiøse hodeplagg er idag ikke omhandlet i politiets uniformsreglement eller særskilt godkjent, og det er derfor ikke adgang til bruk av slikt hodeplagg som en del av politiuniformen.

Spørsmålet om bruk av religiøst hodeplagg er et prinsipielt spørsmål. Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer.

Departementet vil komme tilbake til utformingen av bestemmelsen og rammene for Politidirektoratets praktiske oppfølging.

Plutselig – etter en uke – er altså statsråden på flukt vekk fra begrepene hans eget departement brukte.

Storberget angriper samtidig Sp-representanten Ola Borten Moe for hans kritikk, og plasserer ham sammen med Frp. De andre partiene – KrF og Venstre er for. Høyre er delt. Dermed ser det ut til at Storberget tror dette blir lett match når saken kommer opp i Stortinget. Det skjer først når Politidirektoratet har laget et forslag tll hvordan politiuniform med hijab skal se ut, skriver VG.

VG: Sier nei til politi-hijab