Nytt

Ikke før er blasfemiloven lagt død, så kommer det frem at politidirektør Ingelin Killengren stiller seg positivt til bruk av hijab i politiet. Det kommer frem i et brev som Aftenposten har fått tak i. Killengren begrunner det med ønsket om bredest mulig rekruttering.

Her er den fullstendige konklusjonen fra politidirektoratet og politidirektør Ingelin Killengreen:

«Politidirektoratet er ut fra en samlet vurdering av de hensyn som er nevnt foran, positivt til at det gis anledning til å benytte religiøst hodeplagg til politiuniformen. Vi mener at hensynet til å rekruttere bredt og sikre at politiet representerer alle samfunnslag, uavhengig av livssyn og etnisitet, må komme foran et strengt krav til en nøytral politiuniform.

Det vil være nødvendig å foreta en endring i uniformsreglementet for politiet. Som kjent er uniformsreglementet fastsatt ved Kgl. resolusjon av 5. august 1995.»

Vil tillate hijab i politiet