Nytt

Justisminister Knut Storberget har bestemt at hijab er forenlig med politiuniformen og tillater at dette religiøse plagget kan brukes i tjenesten av muslimske kvinner.

Vedtaket kom etter en vurdering i Politidirektoratet som også var positiv. Politidirektør Ingelin Killengren mente at hijab ville kunne gjøre rekrutteringen bredere.

Politidirektoratet har tidligere i år mottatt en henvendelse fra en muslimsk kvinne som spør om det religiøse hodeplagget hijab tillates benyttet under utdanning ved Politihøgskolen og den videre tjeneste i politiet. Religiøse hodeplagg er idag ikke omhandlet i politiets uniformsreglement eller særskilt godkjent, og det er derfor ikke adgang til bruk av slikt hodeplagg som en del av politiuniformen.

Spørsmålet om bruk av religiøst hodeplagg er et prinsipielt spørsmål. Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer.

Departementet vil komme tilbake til utformingen av bestemmelsen og rammene for Politidirektoratets praktiske oppfølging.

Hijab til politiuniformen