To hittil ukjente regjeringsdokumenter viser at både statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget formelt hadde konkludert med å si ja til hijab i politiet – før saken eksploderte i norsk offentlighet. Dokumentene viser at den omstridte pressemeldingen som ble sendt ut fra Justisdepartementet 4. februar er en ordrett gjengivelse fra Storbergets regjeringsnotat, og bekrefter forrige ukes melding fra NRK om at en samlet regjering sto bak hijab-forslaget.

Dokumentenes innhold står stikk i strid med statsminister Jens Stoltenbergs og Knut Storbergets gjentatte påstander i norsk offentlighet om at hverken de eller regjeringen hadde konkludert i saken:

Men VG avslører i dag innholdet i to strengt hemmelige regjeringsdokumenter som forteller en helt annen historie om justisministeren og statsministerens håndtering av den betente saken.

Det ene dokumentet, en protokoll fra regjeringskonferansen 29. januar, viser at regjeringen denne dagen besluttet å be Politidirektoratet om å endre politiets uniformsreglement.

Det andre dokumentet, et såkalt regjeringsnotat, var Storbergets eget forslag til regjeringen. Justisministerens konklusjon er krystallklar: Ja til religiøse hodeplagg i politiet.

– Av prinsipp kommenterer vi aldri hvordan saker behandles internt i regjeringen, sier Jens Stoltenbergs statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen til VG.

Dokumentene kaster et helt nytt lys over pressemeldingen fra Justisdepartementet den 4. februar. Etter at saken ble kjent, er det blitt påstått at statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik i Justisdepartementet som på egenhånd presset vedtaket gjennom og sendte ut den oppsiktsvekkende pressemeldingen der det står at Justisdepartementet har besluttet å tillate hijab i politiet – det siste angivelig ved en misforståelse.

Verken Storberget og Stoltenberg har dementert disse påstandene i ettertid, og flere hevder at de dermed har bidratt til å stille de to Ap-politikerne i et svært negativt lys:

I dag kan VG avsløre at pressemeldingen fra Justisdepartementet er sakset ordrett fra Storbergets hemmelige regjeringsnotat.

Da Storberget 20. februar, etter en voldsom politisk storm, stoppet hele prosessen som kunne ført til hijab i politiet, sa han på en pressekonferanse at han selv ikke hadde konkludert i saken.

– Jeg ga jo uttrykk for i forrige uke at vi ønsket en lengre prosess, men dette skjer jo i en dynamikk, sa Storberget.

– Er det et ja? Hadde du konkludert 4. februar eller hadde du ikke?

– Jeg ønsket mer prosess rundt dette.

– Så du hadde ikke konkludert i denne saken?

– Nei. Nei, sa Storberget.

Men på grunnlag av regjeringsnotatet kan VG skriftlig dokumentere at justisminister Storberget gikk inn for hijab til politiuniformen. På den aktuelle regjeringskonferansen ba derfor Storberget regjeringen om fatte følgende vedtak:

«Spørsmålet om bruk av religiøse hodeplagg er et prinsipielt spørsmål.

Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer».

Samme tekst

Dette er ord for ord samme tekst som i pressemeldingen 4. februar. I Stortingets spørretime så sent som 18. februar blir Jens Stoltenberg spurt av Frps formann Siv Jensen om hijab-saken.

I spørretimen den 18. februar understreket imidlertid statsminister Jens Stoltenberg at verken han, justisminister Storberget eller regjeringen hadde konkludert i saken:

«Ingen mennesker er feilfrie, heller ikke justisministere. Derfor har justisministeren selv sagt at behandlingen av saken om religiøse hodeplagg ikke var god nok, og derfor har han nå lagt opp til en annen saksbehandling, nemlig at vi skal ha en bred diskusjon».

Stoltenberg fortsatte:

«Når det så gjelder hijab, har vi tatt en diskusjon nå – det er helt riktig – om hvordan vi skal ta den type religiøse hensyn, hvordan det skal praktiseres og håndteres. Jeg tror vi skal ta den tiden vi trenger på den diskusjonen, før vi konkluderer.

Men protokollen fra regjeringskonferansen 29. januar viser noe helt annet. Der fremgår det klart at justisminister Knut Storberget får gjennomslag for prinsippet om å endre uniformsreglementet i regjeringen. Ved samme anledning bestemmer regjeringen seg for, etter uttalte motforestillinger fra enkelte statsråder, å fjerne formuleringen som spesifiserer at vedtaket dreier seg om «religiøse hodeplagg». VG får opplyst at dette skal ha skjedd for å gjøre det litt mindre forpliktende.

Det understrekes samtidig i protokollen at man i etterkant av vedtaket skal ha en litt bredere prosess enn det var lagt opp til, og at berørte departementer skulle involveres mer.

Statsministerens kontor avviser at regjeringen hadde konkludert i saken:

«Det er ikke riktig at regjeringen konkluderte med å si ja til hijab i politiet, slik VG skriver. Saken ble drøftet i regjeringen, men det ble ikke trukket noen konklusjon om å si ja til hijab,» skriver SMK i en pressemelding.

«Skulle utredes»

«Det ble åpnet for å endre uniformsreglementet for å ta religiøse hensyn, men på hvilken måte det kunne skje skulle utredes videre i de berørte departementer», heter det i pressemeldingen.

«Det ble ikke endelig konkludert i saken før justisministeren den 20. februar bestemte seg for ikke å gå videre med saken» heter det videre.

Regjeringsdokumentene som VG har fått tilgang til sier imidlertid noe annet.

VG: Regjeringen godtok hijab

VG`s oversikt over hijab-striden

Dagbladet: Jens nekter for hijab-ja

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂