I følge NRK gikk regjeringen inn for å tillate hijab i politiet, da uttalelser fra en statssekretær i regjeringen til NRK 10. februar tyder på at regjeringen både har hatt saken til behandling og at regjeringen sto samlet bak Justisdepartementets beslutning.

På pressekonferansen forrige fredag der forslaget ble trukket tilbake etter massiv kritikk, sa justisminister Knut Storberget at han enda ikke hadde konkludert i saken da Justisdepartementet la ut meldingen på sin nettside om at det var «besluttet at Politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg» 4. februar.

Til tross for gjentatte spørsmål nektet Storberget å kommentere prosessen som endte i offentliggjøringen av departementets beslutning om å tillate hijab ytterligere:

Mange spørsmål stod dermed ubesvart:

* Hvem hadde ansvaret for beslutningen om å tillate hijab?
* Var det en byråkrat som ved en feil sendte ut beslutningen?
* Var det nære politiske medarbeidere som gjorde det uten statsrådens vitende?

Eller var det rett og slett hele Regjeringen som stod bak beslutningen om å tillate bruk av hijab til politiuniformen.

– Regjeringen står samlet

10. februar snakket NRK med en statssekretær i Regjeringen. I samtalen ble statssekretæren spurt om ett av regjeringspartienes holdning til politihijab.

Dette var svaret:

«Regjeringa har hatt sin runde på det her, og vi står bak justisminsterens tilråding i saken. Vi har jo ikke tatt noen dissens, så da står jo regjeringa i utgangspunktet samlet. »

Da denne uttalelsen vanskelig kan tolkes på en annen måte enn at regjeringen gikk inn for å tillate hijab i politiet, konkluderer NRK med at regjeringen må ha hatt saken til behandling. Også andre kilder skal ha sagt det samme til NRK.

Opposisjonen på Stortinget varslet tidligere denne uka at de vil at justisministeren må forklare seg om saksbehandlingen.

Høyres Per-Kristian Foss sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen og ser med interesse på NRKs opplysninger:

– En nær politisk medarbeider bruker begreper som tilråding og dissens og viser til regjeringen. Da tyder alt på at hijabsaken har vært behandlet i regjeringen og at det ikke er noen arbeidsulykke internt i justisdepartementet, sier Foss til NRK.

– Jeg tror at det er klokt i politikk å legge kortene på bordet, og ikke prøve å tildekke operasjoner. Og her tror jeg vi har vært utsatt for en stor tildekkingsmanøver fra justisministerens og regjeringens side.

Justisminister Knut Storberget ble i dag brakt til Aker sykehus i all hast etter at han ble brått syk i sitt hjem. Justisdepartementet har opplyst om at Storberget er sykemeldt på ubestemt tid.

NRK: Regjeringen ville tillate politihijab

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂