Nytt

Det var en hardt presset justisminister Knut Storberget som måtte svare for seg da han ankom Stortingets spørretime i dag. Påtrykk fra Statsministerens kontor og opprør blant sentrale Ap-politikere skal ha presset Storberget til å åpne for en annen prosess i forhold til forrige ukes varslede vedtak om endring av politiets uniformsreglement.

På mandag sa Storberget at han var «svært glad for et bredt politisk flertall for dette», men i går kveld sa han at han enda ikke har konkludert i saken. Pressemeldingen som slo fast at beslutningen om endring i politiets uniformsreglement allerede var tatt har blitt fjernet fra justisdepartementets nettside.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Hill-Marta Solberg innkalte i går til et møte mellom justisfraksjonen og kommunalfraksjonen i partiet om saken etter at Aps mest fremtredende politikere på innvandringsfeltet har grepet inn, skriver Adresseavisen.

Krisemøte fredag.

Allerede fredag i forrige uke ble det holdt et møte i Justisdepartementet der den sterke opposisjonen mot forslaget internt i Ap kom tydelig fram. Storberget var ikke med, men statssekretær Astrid Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik deltok. Begge disse skal være positive til hijabforslaget.

Etter det Adresseavisen kjenner til deltok også statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Riber-Mohn – som skal være en intens motstander av forslaget. Fra kommunalkomiteen var innvandringspolitisk talsmann Arild Stokkan Grande, komitéleder Tore Hagebakken og Saera Khan, sammen med Anne Marit Bjørnflaten og Ingrid Hegge fra justiskomiteen. Til stede var også representanter fra SV og Sp.

Møtedeltagerne fra Arbeiderpartiet er blant partiets fremste innvandringspolitikere, og de skal ha gitt kraftig uttrykk for sin motstand mot å tillate hijab i politiet. Spesielt har den manglende prosessen rundt saken møtt sterk kritikk, og det har vært uttrykt ønske om en partimessig behandling.

Samtidig har Aps sentrale innvandringspolitikere jobbet mot Statsministerens kontor. Etter det Adresseavisen forstår skal Statsministerens kontor deretter ha lagt trykk på Justisdepartementet for å få en annen prosess. Blant annet skal frykten for en ny blasfemisak ha spilt inn.

Dagavisen: Ap-opprør mot politi-hijab

Les også

-
-
-