Nytt

Det var Senterpartiet som tvang gjennom forslaget til nye blasfemilov. Partileder Liv Signe Navarsete og kommunalminister Magnhild Kleppa skal ha presset regjeringen til å stille seg bak at blasfemiloven ble beholdt ved å bli puttet inn i rasismeparagrafen.

Det kan Aftenpostens Robert Gjerde fortelle. Protestene mot det nye lovforslaget har vært sterke og mange. De fleste har trodd at det var karikaturstriden som var bakgrunnen for forslaget, men det skal være kristen overbevisning som ligger bak, skal man tro Aftenposten.

Gjerde siterer leder av justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten (Ap) som bekrefter at Senterpartiet står bak det omstridte forslaget.

–Jeg registrerer at utfallet ble som det ble. Her vant Sp frem. Men vi vil nå lytte til de innspill som måtte komme, sier hun.

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at det er en av juniorpartnerne i regjeringen som har fått trumfet gjennom et så kontroversielt forslag. Spørsmålet melder seg: Forsto ikke Senterpartiet hva de satte igang, og hvordan forslaget ville bli tolket?

At Ap-kilder lekker hva som har foregått kan tyde på at Ap ikke ønsker at forslaget skal vedtas. Forslaget kan bli en belastning foran valget. Skal man tape politisk goodwill på noe partiet er mot? kan man ha spurt seg.

Da document.no møtte statssekretær Astri Aas-Hansen sist fredag var det en merkelig seanse. Aas-Hansens forsvar var så enkelt at man måtte undres på om hun kanskje egentlig var mot. Da document spurte hvordan det kunne ha seg at parti som var for å fjerne blasfemiparagrafen i 2003-2004, plutselig endret mening, ville hun ikke svare.

Aftenpostens versjon gjør det svake intellektuelle forsvaret mer forklarlig.

Etter det Aftenposten erfarer gikk det hett for seg da saken ble avgjort i Regjeringen. Regjeringens underutvalg – som behandler store saker når partiene er uenige – skal ha delegert saken til Storberget som forhandlet direkte med Sp-kolleger i Regjeringen. Navarsete satte hardt mot hardt.

Sentrale kilder sier til Aftenposten at denne saken har ridd Regjeringen som en mare i hele perioden. Løsningen kom så sent at proposisjonen ikke inneholder noen lovtekst.

Sentreale Ap-kilder sier at de vil slåss for at representantene stilles fritt. Da er trolig forslaget dødt:

Det brygger nå opp til omkamp på Stortinget. Justiskomiteen skal ha tre høringer i forbindelse med behandlingen av proposisjonen. Sentrale Ap-folk på Stortinget sier til Aftenposten at man vil kjempe for at representantene fra regjeringspartiene skal stilles fritt. I så fall vil det være solid flertall for Aps opprinnelige holdning. Venstre, Høyre og Frp vil trolig gå inn for å fjerne blasfemiparagrafen helt og avvise endringene i rasismeparagrafen. Dermed er det bare Sp og KrF som vil støtte Regjeringens forslag.

Kritikerne har trodd at Ap og justisminister Storberget befant seg i en politisk korrekt boble. Nå er det Senterpartiet som med to kristne statsråder har ønsket å beholde blasfemiloven i den mer tradisjonelle betydning. Men det forklarerer ikke hvorfor teksten i proposisjonen begrunner forslaget med hensynet til minoriteter.

Det skal bli spennende å se om Sp og KrF tør å vedstå seg forslaget.


Sørget for straff for religionskritikk

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk. 3920 mennesker har så langt skrevet under på oppropet (hvorav 3323 er verifisert) og 1894 e-post er avsendt til stortingsgruppene, Justisdepartementet og partiet Rødt. Vi oppfordrer alle til sende oppropet på e-post og/eller verifisere seg dersom man ikke har gjort det allerede.