Nytt


Statsminister Jens Stoltenberg sier til Søndagsrevyen at forslaget til ny blasfemilov står ved lag. De avtaler som er inngått vil bli overholdt. Det er konkludert i denne saken, sa Stoltenberg. Det kan bare bety at Arbeiderpartiet ikke vil stille sine representanter fritt.

Dermed kom ikke Stoltenberg med den åpning som mange hadde trodd ut fra sakens stilling. Det betyr trolig at motstanden mot loven vil øke. At Arbeiderpartiet binder seg til masten, er forbausende, all den stund sentrale kilder lekket til Aftenposten at forslaget ble påtvunget partiet. Enten har ikke partiet forstått sakens alvor, eller så er sentrale personer i bunn og grunn enig med Senterpartiet og KrF, men med et noe annet utgangspunkt: ønsket om å beskytte minoriteter.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete bauter seg frem: det var ikke noe merkelig at to små partier – med 22 mot 169 representanter, skulle få vedtatt en lov. Det skjer stadig at små partier har en større innflytelse enn deres numeriske representasjon skulle tilsi. Men hun ville ikke gi noe eksempel på hva en ny lov vil kunne ramme, da lovteksten ikke er formulert. Slik garderte hun seg og dekket seg bak de gode hensikter.

Utdanningsminister Både Vegard Solhjelll minnet om at loven skal ut på høring, og håpet at riktig mange ville si sin mening.

Og det kan vi gjøre ved å fortsette kampanjen Nei til straff for religionskritikk mot regjeringens forslag om å utvide loven om «hatefulle ytringer» til å omfatte religion. I løpet av 14 dager har 7048 mennesker skrevet under på oppropet (hvorav 6355 er verifisert) og 3469 e-post er avsendt til stortingsgruppene, Justisdepartementet og partiet Rødt. Vi oppfordrer alle til å underskrive listen, sende oppropet på e-post og/eller verifisere seg dersom man ikke har gjort det allerede.

Nå må vi verve så mange vi kan.