Nytt


Styreleder i Fritt Ord og leder av Ytringsfrihetskommisjonen, professor Francis Sejersted, reagerer kraftig på at Ap og SV lot seg presse av Sp til å forby krenkelse av religion. Han mener det omstridte forslaget innskrenker religionskritikken, og at Regjeringen i realiteten «reaktiverer en sovende blasfemiparagraf»:

–Ytringsfriheten er en skjør plante som må vernes om. Det er skremmende at ytringsfriheten så lett kan forhandles bort. Det er beklagelig. Kanskje har de fått en annen gevinst, sier Sejersted.

Nå oppfordrer Sejersted Stortinget til å rydde opp.

–Hvis det Aftenposten skriver er riktig, har det foregått en hestehandel. Her bør Stortinget rydde opp. Det må ikke bli for lett å gi avkall på ytringsfriheten.

I går kveld hadde over 4200 nordmenn vært inne på Opprop.no og signert oppropet som krever at Regjeringen trekker forslaget tilbake.

Også opposisjonen på Stortinget – unntatt KrF – reagerer sterkt på opplysningene om at Sp lyktes i å presse gjennom forslaget om å endre den såkalte rasismeparagrafen til å omfatte religion:

–Det kan ikke være slik at et miniparti som Sp skal ha det avgjørende ordet i en så prinsipiell og viktig sak, sier justispolitisk talsmann i Høyre, André Oktay Dahl. Høyre har likevel merket seg at leder i justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten (Ap), i Aftenposten i går understreket at man ville lytte til innspill i den videre behandlingen av saken, samtidig som hun vedgikk at Ap hadde gitt etter for Sp i denne saken.

–Synes det er merkelig å se hvordan hun rir to hester. Først fremmer trepartiregjeringen et forslag, der hun gir Sp «skylden» for utfallet, samtidig som hun tilsynelatende rekker en hånd ut til opposisjonen. Jeg velger å tolke det positivt, og at Ap er åpen for å gjøre endringer. Og det bør Ap gjøre, for i denne saken er det et massivt flertall mot Regjeringens forslag, sier Dahl.

Han oppfordrer derfor alle som har sterke meninger i saken om å melde seg på til høringene i Stortinget om den nye straffeloven, 17. og 20. februar.

Justispolitisk talsmann i Frp, Jan Arild Ellingsen, støtter oppropet «Nei til straff for religionskritikk» og mener Regjeringen må ta hensyn til at et klart flertall – bortsett fra Sp og KrF – ikke ønsker at religionskritikk skal være gjenstand for straffeforfølgelse.

–Dette er minoritetstyranni. Her har SV og Ap motvillig akseptert et tap, og demonstrert at ytringsfriheten ikke er så viktig, sier Ellingsen. Også han har merket seg at Bjørnflaten «åpner for en omkamp».

Ellingsen og Frp sendte et brev til justisministeren i går, etter Aftenpostens oppslag. Frp vil ha Storbergets svar på hvorfor ikke det er utarbeidet en lovtekst for den bebudede endringen. Aftenposten skrev i går at avklaringen i Regjeringen kom så sent, at man ikke rakk å lage en lovtekst. Frp vil også vite hvorfor Storberget ikke vil klargjøre hvilke ytringer som kan bli straffet – hvor grensen går for straffbar religionskritikk.

Store deler av Ap`s og SV`s stortingsgrupper skal være særdeles uenige i regjeringens snuoperasjon. I følge Aftenposten skal det ha «slått ned som en bombe» i fraksjonene at Sp vant frem med sitt syn rett før jul:

–Jeg reagerte veldig. Jeg er en aktiv kirkegjenger, men jeg har ikke behov for et lovverk som skal beskytte religioner. Den tiden er forbi. Vår Herre trenger ikke beskyttelse etter norsk lov, sier SVs Rolf Reikvam.

Han sier han vil jobbe på Stortinget for å få endret dette.

Flere i Ap og SV ønsker at representantene kan bli fristilt i denne saken. Parlamentarisk leder i Ap, Hill-Marta Solberg, sier saken skal behandles på vanlig måte.

–Hvis det er noen som ber om å bli fristilt, så vurderes det i gruppene når det måtte bli aktuelt. Men det er veldig sjelden det skjer. Og det er til nå ingen som har tatt akkurat det opp med meg, sier Solberg.

Ap har imidlertid ikke tradisjon for å fristille sine representanter, og mange stiller seg tvilende til at statsminister Jens Stoltenberg vil akseptere at Ap-representanter stanser et forslag som regjeringen formelt står samlet om.

Stortinget skal avgi sin innstilling om den kontroversielle lovendringen 12. mai.

Sp-leder Liv Signe Navarsete vil ikke kommentere Aftenpostens opplysninger om at hun presset justisminister Knut Storberget i denne saken. Hun vil heller ikke kommentere beslutningsprosessen internt i Regjeringen. Men hun forsvarer Sps holdning.

–Blasfemiparagrafen har ikke vært i bruk de siste 75 årene. Selv om den nå skal oppheves, blir det et helt galt signal om lovgiver skal fjerne ethvert vern mot krenkende ytringer.

Hun mener at å videreføre et vern mot de groveste ytringene er å ta vare på en «etisk referanseramme» som har vært med på å forme samfunnsutviklingen.

–Vi har et særlig vern mot krenkende adferd på andre områder. For eksempel har vi egne regler om gravskjending. Strengt tatt er reglene overflødige, fordi vi har egne regler om skadeverk, men likevel verner vi de følelsene folk har knyttet til gravene.

Aftenposten: Reagerer sterkt på endring av straffeloven

Aftenposten: Kjendisopprop mot ny rasismeparagraf

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk. I løpet av 11 dager har 5676 (hvorav 4809 er verifisert) mennesker skrevet under på oppropet og 2679 e-post er avsendt til stortingsgruppene, Justisdepartementet og partiet Rødt. Vi oppfordrer alle til underskrive listen og sende oppropet på e-post og/eller verifisere seg dersom man ikke har gjort det allerede.