Nytt

Forslaget til ny blasfemilov har ikke vært ute på høring. Det vil først skje når ikrafttredelesesproposisjonen er formulert og det kan ta en stund. Vi snakker om over valget, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen til document.no.

Forslaget om å legge blasfemi inn under rasismeparagrafen har vakt sterke reaksjoner. Den nye straffeloven skal opp for Stortinget i vårsesjonen, men ikke blasfemi-tillegget.

-Det er ikke formulert ennå. Først skal lovavdelingen komme med lovforslag som så skal ut på høring.

-Da snakker vi om over valget?

-Det gjør vi. Loven trer ikke i kraft før i 2011, sier Aas-Hansen.

-Hvorfor har minoriteter særskilt krav på beskyttelse, slik det står i proposisjonen?

-Det ser en også på andre områder: minoriteter har særskilt behov for beskyttelse. Men forslaget om vern av livssyn gjelder alle livssyn, ikke bare minoriteters, selv om deres behov er større, sier statssekretæren.

-Det objektive vernet vil være det samme, legger hun til.

Aas-Hansen ønsker ikke å utdype eller konkretisere hva som etter regjeringens syn er «objektive kriterier» for forhånelse av livssyn.

-Vi skal komme tilbake til dette i ikrafttredelsesproposisjonen. Jeg er litt usikker på når den kommer, sier hun.

Da spørsmålet om blasfemiparagrafen var til vurdering under Bondevik II, gikk Ap inn for en avskaffelse av paragrafen. Partiet har endret syn siden 2003-2004.

-Vi kan ikke se bort fra at det er behov for et strafferetslig vern av livssyn. Dette vil også kunne ha en preventiv effekt, sier Aas-Hansen.

En slik lov vil omfatte all kommunikasjon – skrift, tale, film, video, og internett.

Siden blasfemitillegget ikke er inkludert i straffeloven som vedtas til våren, vil motstanderne ha mulighet til å påvirke utfallet. Arbeiderpartiet skal gå til valg på blasfemiforslaget.

Støtt kampanjen Nei til straff for religionskritikk