Statsminister Jens Stoltenberg kommer ikke til å snu i blasfemisaken. Det reiser spørsmål om Stoltenberg kan ha vikarierende motiver og selv se seg tjent med en lov som gir minoriteter som muslimene en følelse av vern.

Minst like betenkelig er det som nå kommer ut om måten forslaget ble til på.

Blasfemiloven skulle vært ekspedert under første del av den nye straffeloven, som ble vedtatt av Stortinget i februar 2008, kan Robert Gjerde i Aftenposten avsløre. Men allerede da var det full uenighet. Derfor ble saken forskjøvet til andre del. Men heller ikke nå ble man enige før i 12. time, dvs. helt oppunder jul, slik at man ikke rakk å bli enige om en lovtekst. Kun om rammene for loven, slik det formuleres i proposisjonen.

Det betyr at det som kan være den viktigste innskrenkningen av ytringsfriheten i moderne tid, ikke har vært ute på høring, men blitt avgjort gjennom politisk hestehandel på kammerset.

Ifølge Gjerde/Aftenposten er det under vårens behandling at toget går. Hvis rammene for loven blir vedtatt i Stortinget 12. mai, er det kun utformingen av loven som utenforstående krefter kan ha håp om å påvirke.

Det minner nærmest om et kupp. Ytringsfriheten fremheves i vår tid som en av de viktigste friheter, selve forutsetningen for demokratiet, og så skal en innskrenking nærmest innføres bakveien!

Sp-leder Liv Signe Navarsete ser ikke ut til å forstå hva loven betyr. Hun sier til Aftenposten at hun hadde ventet at kirken skulle protestere, og ikke «professorerer, kunstnere, og andre». Dvs. at hun trodde kirken ville ønsket å beholde den gamle blasfemiloven, en lov som ikke har vært brukt siden 1933. Hun er overrasket over den sterke motstanden mot forslaget om å verne religion og livssyn.

–Jeg er overrasket over de sterke reaksjonene. Danmark og flere andre europeiske land har et slikt vern mot hatefulle og hånende ytringer mot religioner. Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke vi i Norge også kan signalisere at det er en grense for forhånende ytringer, sier Navarsete.

Navarsete sier at man hadde tapt så mange andre saker. Nå var det partiets tur.

Sp-leder Liv Signe Navarsete vedgår overfor Aftenposten at partiet har tapt mange «verdisaker» internt i Regjeringen som kjønnsnøytral ekteskapslov, assistert befruktning og kirke/stat-saken. Det var viktig for Sp å markere seg i denne siste verdisaken.

–Dette har vært vanskelig for partiet, sier hun.

Men kan man forhandle om ytringsfrihet omtrent som om det var landbrukssubsidier? Det er vanskelig å forstå at Navarsete på ramme alvor mener det. Burde det kanskje mane til ettertanke at Mellomkirkelig råd går mot forslaget, og at det knapt har fått støtte fra noe hold?

Ifølge Aftenposten skal også SVs ledelse være innstilt på å kjøre loven igjennom. Det skal ha lagt seg et taushetens lokk over Ap og SVs stortingsgruppe.


Ingen omkamp om blasfemi

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂