Nytt

Sp-leder Liv Signe Navarsete vedkjente seg farskapet til den nye blasfemiloven under en tale i Stjørdal.

Så til blasfemidebatten. Regjeringen har annonsert at det vil bli fremmet forslag om å utvide § 185 om hatefulle ytringer slik at denne paragrafen også ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Da går vi noe lenger enn § 185, men vi går ikke lenger enn nåværende blasfemiparagraf. Det blir framstilt som om vi går utover dette. Det gjør vi ikke. Men det vil være feil om vi ikke kan straffe de verste hatefulle ytringene. Mange mener at verdinøytralitet er å ikke ha et vern mot rasisme og blasfemi, men jeg mener tvert imot at et vern mot slike ytringer er å vise respekt for ulikheter og mangfold. Slike vern finnes også i dag, blant annet ved at vi verner følelsene til folk som er knyttet til gravsteder på kirkegården, slik som for eksempel gravskjending. Norge er dessuten internaasjonalt forpliktet gjennom FN-traktateer til å ivareta vern for trosretninger og minoriteter.

Vi har tapt mange verdisaker i denne regjerigen. Jeg står godt med at det i media fremstår som at vi har vunnet denne saken og tvunget Ap i kne. Jeg hadde aldri begitt meg ut på å kommentere denne saken, men jeg reagerer sterkt på hvordan Arbeiderpartiet har gått i media med denne saken. Det får vi imidlertid ta internt. Men det finnes faktisk noen grenser, grenser som jeg vil beholde. Derfor står jeg trygt i denne saken.


Utdrag av talen til Liv Signe Navarsete på Rica Hell Hotell, Stjørdal